torsdag 3 september 2009

Kommuners rätt att förbjuda dubbdäck vansinnigt

Regeringen arbetar på att få ge kommunerna rätt att förbjuda dubbdäck på gator där man har mätt upp höga halter PM10 vintertid. Enligt SVT har 25 kommuner svarat att de vill införa dubbförbud. Åtminstone tre av dessa kommuner ligger i Skåne där det inte finns mer än högst 40% dubbdäck vintertid.

Jag kan inte tänka mig att dessa kommuner har problem med PM10 från dubbdäck, däremot kanske från partiklar som kommer in utifrån Europa. Någon anledning att förbjuda dubbdäck finns inte.

Ett dubbdäcksförbud kommer att drabba många bilister som inte har någon större vana att köra på is. De som tvingas av kommunerna att på detta sätt utrusta sina bilar med dubblösa vinterdäck riskerar att bli en trafikfara vintertid. Vägverkets (numera Transportstyrelsen) påstående (miljödirektör Lars Nilsson) att dubbfria däck är lika trafiksäkra som dubbdäck är ren nonsens. Han vet helt enkelt inte vad han pratar om.

Hela debatten har tagit en sorglig vändning. I SVT i onsdags intervjuades Karin Svensson Smith (Mp) där hon sa' att hon värnar om barnen. Det kan man verkligen fråga sig om hon vet vad hon talar om. Hon vill dessutom ha ett totalförbud mot dubbdäck. När bilar med odubbade däck slirar omkring på ishala vägar så kan minsann även barnens liv vara i fara. Dubbdäcken dödar inte. Vill hon ha ren luft i städerna skall hon nog se till att bilarna förbjuds helt i städerna eftersom det är avgaserna som är det stora problemet, dessutom året runt, inte bara vissa torra dagar på vintern.

Alla politiker tycks ha gått på den stora bluffen om dubbdäckens extrema farlighet. De struntar helt i säkerhetsaspekterna. De problemen får lösas senare med kraftiga hastighetssänkningar vintertid och utspridning av andra miljöfarliga ämnen som sand och salt för att bekämpa halkan.

Många bilister kanske tror att de enkelt kan skaffa sig dubblösa däck genom att dra ut dubbarna. Detta är mycket olämpligt och troligen regelvidrigt. Vinterdäck med hål för dubb är avsedda att användas med dubb och enligt definitionen för vinterdäck saknar de en viktig attribut om dubbarna tas bort. Defintionen lyder: 'Med vinterdäck avses däck som särskilt framtagits för användning vintertid........'.

Inga kommentarer: