torsdag 11 mars 2010

Något är fel

Christer Johanssons (miljöförvaltningen i Stockholm)uttalande i DN att den i särklass mest verksamma metoden att få bort partiklarna i luften i Förbifart Stockholms tunnlar är att ta bort dubbdäcken kan inte stämma med verkligheten. För det första finns dubbdäcken bara vintertid och problemet med uppvirvlande partiklar förekommer bara då vägbanan är torr. Problemet med dålig luft i tunnlarna lär dock finnas även sommartid då det inte finns några dubbdäck. Det är inte de stora PM10-partiklarna som är det egentliga problemet.

Christer Johansson är en stark förespråkare för att få bort dubbdäck överhuvudtaget och alla miljöargument används oavsett hur de än stämmer med verkligheten. Vi vet av mätningar av luften på Hornsgatan att antalet ultrafina nanopartiklar som kommer från förbränning kan uppgå till över 100 miljoner per liter luft, och det året runt. Dubbdäcken har ingenting med detta att göra. Men alla dessa små partiklar som lätt går ner i lungorna bryr man sig inte om när det gäller att argumentera för något helt annat, nämligen att få bort dubbdäcken, trots deras betydelse för trafiksäkerheten vintertid.

Sluta använda tvivelaktiga miljöargument för att minska trafiksäkerheten!

Inga kommentarer: