torsdag 17 februari 2011

Uppdrag Granskning om PM10 och nano

Uppdrag granskning den 16e februari handlar om nanopartiklar, alltså partiklar med en storlek där 1 nanometer är 0,000000001 m, eller en miljarddels meter. Ett mycket intressant inslag i programmet handlar om dubbdäck. Politiker har beslutat om dubbförbud på enskilda gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg på grund av att dubbdäcken orsakar partiklar som svävar upp i luften. Men, dessa partiklar handlar huvudsakligen om PM10, alltså en storlek 10 000 gånger så stora som nanopartiklarna.

Programmet börjar handla om dubbdäck efter cirka 14 minuter. I programmet intervjuas Magnus Svartengren,forskare hos Karolinska Institutet. Han förklarar att EUs gränser på luftpartiklar som handlar om PM10 utgår ifrån vikten på partiklarna. Man visar mycket pedagogiskt i programmet hur ytan på en partikel ökas genom att dela ett äpple. Varje gång man delar äpplet så uppstår nya ytor. Det är således nanopartiklarnas stora ytor som är problemet och man kommer inte åt detta genom att mäta vikten. Detta har jag påpekat tidigare, men det är först nu som forskarna börjar tala om detta offentligt.

Nanopartiklar i uteluften på hårt trafikerade gator kommer huvudsakligen från förbränning (avgaser mm), men kanske också andra källor såsom bromsbelägg och långvägstransporterade partiklar utifrån. Huruvida dubbdäck producerar nanopartiklar är inte bevisat, däremot vet man att de producerar en viss mängd PM10-partiklar som är långtifrån lika farliga som nanopartiklarna.

Politikerna satsar således sitt krut på fel sak. Det är nanopartiklarna som är farliga och inte i första hand de betydligt större PM10. På grund av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm har trafiken minskat. Det bidrar till bättre luft även vad gäller nanopartiklar, men risken är att partikelmängden i staden ökar totalt eftersom de som behåller sina dubbdäck tvingas ta omvägar på andra gator.

Inga kommentarer: