lördag 5 mars 2011

Kräv däck efter förhållanden

Med anledning av dagens artikel i SvD Brännpunkt vill jag gärna framföra nedanstående synpunkter.

Det är idag tillåtet att använda dubbdäck även på tunga fordon, men av olika skäl är det ytterst sällsynt att det görs. En av orsakerna kan vara att dagens regler för dubbdäck för tunga fordon är sådana att det är knappt lönt att kosta på dubbar. Dubbarna för tunga fordons däck får nämligen inte väga mer än 3 gram. En så liten dubb i ett stort däck för en lastbil eller buss gör mycket liten verkan i förhållande till de stora krafter det är frågan om på stora fordon. Bättre är i så fall att välja riktiga vinterdäck istället för de vanliga däcken som oftast används året runt.

Vissa typer av tunga fordon borde ha dubbdäck. Ett bra exempel är ledbussar, som blir allt mer vanliga i storstäderna. De är fantastiska på sitt sätt, men när det blir riktigt halt ute på vintern får de stora problem om de inte har riktigt bra utrustning. Risken för att det bakre ledet på bussen skall ge sig iväg är stor om däcken inte klarar av att hålla emot de stora sidkrafter som uppstår. Andra exempel kan vara timmerbilar som ofta kör på extremt hala vägar med stora laster. I övrigt är det mycket tveksamt om tunga fordon skall ha dubbade däck.

Bäst vore om man gjorde som i Norge och kräver utrustning efter väglaget. Om en tung lastbil eller buss glider av vägen borde ägaren ställas till svars om däckutrustningen inte klarar de förhållanden som råder. Här har även försäkringsbolagen en uppgift.

Det är således inte fråga om att kräva att tunga fordon skall köra på dubbade däck. Om de måste göra det så är risken stor att vägslitaget ökar så mycket att myndigheterna tvingas till åtgärder som gagnar varken person- eller lastbils/busstrafiken.

2 kommentarer:

Juri sa...

Dubbdäck på tung trafik innebär alldeles för stort slitage på vägarna.

Det vore bättre om man införde krav på någon form av sand eller kedjetillbehör, såsom "Slir ej", "On spot" eller "Autoline" - läs mer på http://www.kingsclub.se/forum/scanias-varld/vad-valja-slir-eller-spot-t1774.html

Bättre och billigare för miljön, samhället och åkarna.

Att inte alla lastbilar har detta beror förstås på snålhet, men även på grund av okunskap.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Tack för den initierade kommentaren om On-spot mm. Visst innebär dubbar på tung trafik för stort slitage, men i vissa fall kan de vara motiverade. Trailers som förs över gränserna inom Europa kan omöjligen ha dubbat.

Rubriken i artikeln har nog inte satts av artikelförfattarna, utan av en överambitiös rubriksättare på tidningen.