måndag 26 september 2011

Dubbdäck knappast en faktor

I en undersökning av WHO i 91 länder kommer Sverige på 20e plats bland de renaste länderna med mätningar från fyra större städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. När man studerar resultaten förstår man att dubbdäcken, som ju bara finns vintertid, kan knappast ha försämrat resultatet. Det finns länder som har över 10 gånger så hög PM10-halt jämfört med Sverige.

Idén att i Stockholm förbjuda dubbar kom med motiveringen att de producerar så mycket PM10 att de är hälsofarliga. Det är en dålig ursäkt för att vilja förbjuda dubbdäck. Problemet, framförallt på Hornsgatan i Stockholm, beror i första hand på en extremt hög trafiktäthet där mätutrustningen finns, samt att mätningen sker i en gatukorsning i en backe. Bilarna både accelererar och bromsar vid mätpunkten och det är klart att det blir mycket damm. Att dubbdäcksförbudet orsakar sämre trafiksäkerhet bortser miljömänniskorna ifrån, oavsett om de är politiker, myndigheter eller forskare. De bryr sig helt enkelt inte om annat än sina egna intressen.

WHOs rapport talar definitivt inte för ett behov av att förbjuda dubb.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Malmö hade tex lägre värden än Stockholm och när även LA har det bör man i varje fall undra varför Stockholm har i väststandard relativt hög partikeltäthet. Att sedan jämföra med städer i Iran är ju en helt annan sak. Sen är det säkert genomsnittliga partikelmätningar i staden.. Hornsgatan ligger således säkert högre. Att Kanadensiska städer har ren luft har helt enkelt att göra med att det har tagit itu med gisslet med dubbdäck i stadsmiljö.

el malo sa...

Den usla luftkvaliteten i Sverige beror pa era skitiga dieselbilar. i USA ar dessa portforbjudna.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Hej Erik,
Tack för Din kommentar. Stockholms relativt sett högre värde beror på mätstationernas placering på hårt trafikerade gator. Även i Göteborg har man liknande placeringar i tät trafikmiljö. Värdena är således inte representativa för stadsmiljön i allmänhet. Går man ner i T-banan i Stockholm lär man utsättas för ännu sämre luft hälsomässigt. Bäst är faktiskt att åka bil, vilket många gör. Därav sämre luft för de som promenerar.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Hej el malo,
Tack för Ditt inlägg. Det där är väl inte inte riktigt hela sanningen. Diesel bland personbilar blev inte riktigt poppis förrän de nya kraven kom. Själv har jag en äldre dieselbil som beskattas väldigt hårt. Anledningen till att man la så hög skatt på de äldre dieselmotorerna var väl att tvinga fram bättre rening. Det har nu skett, men de höga skatterna ligger kvar på de äldre bilarna. För att få så mycket som möjligt för skattepengarna så motiveras man att använda bilen så mycket som möjligt istället för kollektivtrafik. Det är en underlig värld vi lever i.