lördag 1 december 2012

Använd riktiga vinterdäck!

De senaste dagarnas vinterväder visar återigen hur viktigt det är att ha monterat vinterdäcken i tid. Är det dubbdäck så är man riktigt säker och skapar dessutom grepp för alla de som valt att köra dubbfritt. Kanske har de som kör dubblöst lurats av miljöpolitiker eller vissa myndigheter att välja så, eller också är de så bra bilförare att de anser sig kunna köra dubblöst. Som sagt, så länge det finns andra som kör dubbat så kan en viss andel av bilarna i trafiken vara utan dubb utan att tappa allt grepp.


Veckans mätning av de så kallade PM10-partiklarna på Hornsgatan visar att de gick nästan ner i noll i veckan. Det beror på snö som Stockholm har drabbats av. Sedan när snön smälter så rinner också det mesta av dammet bort. Däremot har inte halten av se så kallade nanopartiklarna sjunkit lika kraftigt som PM10. Nanopartiklarna kommer från förbränning, dvs bland annat avgaser och är de partiklar som är de som är mest farliga för hälsan. Politiker blandar oftast ihop dessa olika partiklar och påstår ibland att dubbdäck orsakar cancer, vilket är helt fel. Det är avgaspartiklarna som gör det, och skall vi slippa det problemet så får all bilkörning förbjudas.

Ref: SvD SvD2

Inga kommentarer: