tisdag 8 december 2009

Stockholm nästbäst!

I en artikel i Dagens Industri finns en undersökning som visar att Stockholm är den nästbästa staden miljömässigt. Att Stockholm inte blev etta beror på för stor vattenförbrukning. Dubbarnas påstådda partikelbildning har uppenbarligen inte haft någon betydelse i sammanhanget. Även Helsingfors kommer högt upp på listan, trots minst lika mycket dubbdäck som i Stockholm.

Nej, politikernas kampanjer mot dubbar har inget vare sig med miljö eller hälsa att göra. De ser det bara som en möjlighet att klara EU:s mycket trubbiga krav på PM10-partiklar som inte får överstiga vissa gränser. Vad det egentligen är för typ av partiklar bryr man sig inte så mycket om. Att Vägverket hänger på beror i sin tur endast på att de ser en möjlighet att minska vägslitaget utan att de behöver anstränga sig. Framförallt kan de välja billigare beläggningstyper. Säkerheten kommer i andra hand.

Inga kommentarer: