lördag 5 juni 2010

10 x sämre luft i T-bana än på gatan

I SvD säger Ulla Hamilton (M) att hon är stolt över dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Nu vill hon utvidga förbudet till hela områden, eller zoner, som hon uttrycker det.

Experimentet på Hornsgatan visade sig vara helt misslyckat. Det går inte att dra några klara slutsatser annat än att bilisterna i allmänhet är emot förbudet. En konsultfirma (rapporten finns under §12, bilaga 2)som fick uppdraget att utföra en enkät bland bilisterna som körde på Hornsgatan och som frågades om varför de körde med dubbdäck trots förbudet svarade att de gjorde det av trots. Man var helt enkelt emot förbudet. Andra körde omvägar, vilket ledde till att trafikmängden per dygn minskade med 23% från 30 000 bilar till 23 000 bilar under förbudsperioden. Det är klart att denna kraftiga trafikminskningen ledde till att mängden luftföroreningar minskade, såväl från avgaser som från bromsar och däck/vägbana. Det man borde eftersträva på Hornsgatan är inte ett dubbdäcksförbud, utan en minskning av trafiken.

Vintern 2009/2010 var ovanligt sträng. Vi hade flera månader med oavbruten temperaturnivå under noll grader. Det ledde till kraftig isbildning på gatorna, vilket också framhålles i konsultfirmans rapport.

Ett dubbdäcksförbud över större områden i Stockholm kommer att innebära att dubbdäck i och runt Stockholm försvinner praktiskt taget helt. De allra flesta vill ha möjlighet att köra in i staden. Konsekvensen av detta blir att alla halkar omkring på dubbfria däck vintertid utan den ruggning som dubbdäcken annars ger och som är så viktig för de som kör odubbat. Det blir bara halare för varje bil vars däck glider eller spinner på isen eller snön.

För Ulla Hamilton som själv inte har någon bil (enligt tidningsartikeln) spelar detta inte någon roll. Hon får väl hoppas att de taxibilar hon åker med tar det väldigt försiktigt när halka råder. Går hon ner i tunnelbanan så utsätts hon för runt 10 gånger så mycket luftpartiklar som ute på gatan.

Ett dubbdäcksförbud är inget annat än ett sätt för Ulla Hamilton att kanske klara EU:s direktiv vad gäller PM10-halter enstaka dagar under vintern i Stockholm. Konsekvenserna av ett förbud i hela Stockholm är mycket värre.

7 kommentarer:

Ulmerkotten sa...

Bra inlägg!

Det är ett jäkla tugg om dubbdäck, men ingen vet egentligen vad partiklarna består av, eller vad som genererar dem. Man har bara blint fokuserat på dubbdäck utan att egentligen veta.

Nuförtiden kör man ju med grovt grus i st.f. sand som halkbekämpning, vilket givetvis orsakar större nötning på vägbanor och däck, men det nämns inte ett ord om.

Och som du nämner partikelhalten i tunnelbanan är minst 10 gånger högre än på Hornsgatan, men det blundar man helt för. Alla lungskador orsakade av partiklar är givetvis orsakade av bilister och dubbdäck.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24186.ab

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Tack för Ditt inlägg Ulmerkotten. Jag vill bara kommentera att man vet nog vad partiklarna består av, däremot är det inte helt klart varifrån de kommer. Det finns många källor, vilket visas inte minst av att man ibland kan få ganska höga värden Pm10 även under icke-dubbdäcksperioder. I Norge har man funnit t ex att stora byggen orsakar höga halter PM10.

Oavsett grovt grus eller sand så innebär båda sorterna att när de mals ner mot vägbanan så produceras också stora mängder partiklar. Sandning är alltså värdelöst. Saltning är heller inte bra ur miljösynpunkt. Återstår att fortsätta köra med dubbdäck och undvika stora kostnader för halkbekämpning.

Mikael sa...

Halvard,

Men vad jag menar är att nötningen på vägbanan måste vara proportionell mot grusets storlek. Ju större gruspartiklar ju mer slitage. Ungefär som att gå på en fin sandstrand eller på sprängsten.

Sedan kan man ju fråga sig varför man inte fixar en annan och hårdare ytbeläggning på Hornsgatan om det är just där det är kritiskt.

Fråga; vet du eller har du någon länk till partiklarnas kemiska sammansättning?

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Hej Mikael,
Javisst, vassa större stenar sliter både däck och vägbana. Det har Du rätt i, men vi talar kanske om lite olika saker. Jag menar att sand och grus som finns också mals ner till PM10-partiklar, kanske i ännu högre grad än de partiklar som produceras av dubbarnas slitage på vägbanan.

I en rapport från VTI kom det fram att man minskar stenstorleken på vägarna runt Stockholm. Anledningen är helt enkelt att spara pengar kortsiktigt, inget annat.

Om Du vill läsa mer om VTI:s forskning på området, där även partiklarna finns beskrivna kan Du titta på denna länk.
http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=4706
Det är alltså en rapport som heter 520.

Alfred Hallmert sa...

1.
Bilisterna är i klar minioritet på Hornsgatan, i trafiken och i Stockholm rent generellt. Det är bra att man försöker experimentera med en liten grupp lyxlirares körande så att deras lyx inte går ut över oss andra mer än den redan gör.

2.
Det bor människor på Hornsgatan. Det gör det inte nere i tunnelbanan. Det är faktiskt väldigt relevant för vilka luftkvalitetsnormer man väljer...

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Hej Alfred,
Tack för Dina synpunkter. Jag vill gärna kommentera dem. Du betraktar de som kör med dubbdäck som lyxlirare. Inget kunde vara mer felaktigt. De som kör med dubbdäck skapar också grepp för de som kör dubbfritt genom att riva i isen och snön. Dubbfria däck slirar eller glider så fort det är halt och resultatet blir att det blir ännu halare. Dubbdäck används av alla i samhället, inte bara "lyxlirare".

Beträffande Din andra synpunkt där Du skriver att det bor folk på Hornsgatan, men inte i T-banan så är det inte relevant. Dammet på gatan, som ju kommer från många olika källor, påverkar de som går på gatan de dagar det är torrt ute på vintern eller våren. Det har inte rapporterats att det försämrar inomhusmiljön. Däremot kan det finnas andra orsaker till dålig luft i bostäder, bland annat avgaser från bilarna.

Du glömmer också de som arbetar i T-banan. Resenärer som åker dagligen, de som kör tågen och den personal som finns på platformerna eller i tunnlarna påverkas i hög grad av den extremt dåliga luften. Tyvärr struntar man i detta eftersom, som Ulla Hamilton (M) sa' nyligen, så regleras det inte av något EU-direktiv.

Man kan bara konstatera att många människor har blivit vilseledda av propagandan mot dubbdäcken, som är en betydelsefull säkerhetsåtgärd i trafiken.

brodeur sa...

Man kan konstatera att bor man inne i stan så får man acceptera att man är inne i stan med bilar, bussar mm.

MAn kan inte tro att det skall vara som att bo på landet.