onsdag 19 maj 2010

Brinnande däck en hälsofara

När det är krig och andra oroligheter skapas ofta stora miljö- och hälsofaror. Ett bra exempel är brännande av bildäck på gatorna i Bangkok.

När gummit brinner frigörs olika ämnen, bland annat bildas polyaromatiska kolväten, som är cancerogena. Jag undrar om de som anlägger bränderna tänker på att de förgiftar stora delar av stadens befolkning, även de egna.

Den påstådda luftföroreningen som förekommer i Sverige på grund av dubbdäck är ingenting mot de föroreningar som uppstår när däcken brinner fritt i luften. Dessutom är de inte giftiga såsom gaserna från brinnande bildäck.

Inga kommentarer: