tisdag 11 maj 2010

37% körde utan dubb???

I en artikel i SvD 10 maj uttalar sig Ulla Hamilton om att dubbdäcksförbudet har lett till rejäla förbättringar avseende renare luft på Hornsgatan i Stockholm. 23% färre bilar har säkert en mycket stor del i detta. Varje bil producerar en viss mängd partiklar oavsett om de har dubbdäck eller ej. Antalet ultrafina partiklar (som inte kommer från dubbdäck)är mycket stor och det är de som tränger ner i lungorna.

Även DN har en liknande artikel, men de skriver att trafiken har minskat med 30%.

I SvD-artikeln förekommer ett allvarligt fel. Man skriver att 37% körde utan dubb (50% på intilliggande gator). Det skulle innebära att det var fler odubbade bilar på gatorna runt omkring Hornsgatan. Antagligen menar man att 37% av bilarna på Hornsgatan hade dubbdäck, mot kanske 60-67% innan (mellansveriges andel dubbdäck tidigare vintrar).

En annan viktig orsak till renare luft är årets rejäla vinter som har inneburit att det inte har varit så många torra dagar då damm i största allmänhet virvlar omkring.

Mot denna bakgrund är det knappast möjligt att dra några bestämda slutsatser om dubbförbudets betydelse för renare luft, som Ulla Hamilton gör. Det är lite märkligt att Ulla Hamilton kan tillåta att en av tjugo bilister får köra med dubbdäck när man faktiskt har ett dubbförbud på Hornsgatan. Hur vill hon ha det?

I faktarutan skriver Susanna Baltscheffsky att problemet att klara EU:s krav beror främst på dubbdäcken och ej på bromsdammet, som nyligen har rapporterats av KTH. Hon gör det bekvämt för sig i argumenteringen för dubbförbud genom att bortse från att bromsdammet förekommer året runt och att partiklarna därifrån dessutom är mycket mindre än PM10 och således tränger lättare ner i lungorna.

Det är lite trist med tidningsreportrar som inte kan hålla sig neutrala i sina skriverier.

Inga kommentarer: