torsdag 13 maj 2010

Dubbförbud heller inte poppis

I en ledare skriver SvD om Mps olika förslag vad avser cykling och motstånd mot Förbifarten.

Dubbförbud talar man också om, men i artikeln har detta missats. Karin Svensson-Smith har talat flera gånger om att dubbdäcken borde bort. Hon fick ett kraftigt mothugg i Vi Bilägare av en tidningsutkörare i Småland, som kör ut tidningar till olika orter och kör många mil. Yvonne Ruwaida har samma förslag, men begränsat i första hand till Stockholms stad.

Säkerheten nonchaleras
Damerna tar inga som helst hänsyn till säkerhetsmässiga aspekter, särskilt det förhållande att dubbdäck skapar en förutsättning för andra att köra dubbfritt. Utan dubbdäck kommer alla att halka omkring på samma sätt och det blir bara halare och halare om man inte sätter in resurser för att bekämpa halkan (salt, är det bättre? Sand skall vi bara inte tala om med tanke på dammet!).

Miljöpartiet har med hull och hår svalt forskarnas uppgifter om hur farligt PM10-partiklar är och att de produceras mest av dubbdäck. De har dock inte satt sig in i hela problemkomplexet med luftpartiklar. De ultrafina partiklarna som produceras av förbränning och annat slitage (t ex bromsbelägg) är mycket farligare då de lätt tränger ner i lungorna.

Tunnelbanan 10 x värre

Man kan undra varför Mp inte säger ett ord om tunnelbanan. Där sägs luften vara upp till 10 gånger farligare än ute på gatan. Nej, de vill att fler skall utsätta sig för denna fara.

PM10 på gatorna som Mp hänger upp sig på förekommer endast torra dagar, främst på våren när det torkar upp. Dubbdäck finns bara på vintern, medan andra källor till luftpartiklar finns för det mesta året om.

Sverige borde ha sökt dispens
Nyligen kom det fram på ett seminarium på Skansen i Stockholm att anledningen till att Sverige riskerar att åtalas av EU för höga PM-10-halter, är att Sverige aldrig har begärt dispens för att få tid på sig att hitta lämpliga lösningar. Det har andra länder. Därför framstår Sverige som en riktig bov i sammanhanget.

Inga kommentarer: