fredag 14 maj 2010

Sverige är inte bara Stockholm

Maria Ferm och Jakop Dalunde, båda Stockholmare vad jag förstår, skriver i en debattartikel i DN:

Varför skulle fler snabbtåg, spårvagnar, tunnelbanor, spårbilar, bussar och cyklar i stället för fler motorvägar innebära sänkt livskvalitet?

Alla bor inte i Stockholm, eller i någon annan stad med bra kommunikationer med X2000. Vi är många som bor på platser där det krävs bil för att komma fram i rimlig tid. Bilen är inte bara ett transportmedel för oss människor, utan behövs också för att frakta saker och ting man kan behöva på annan plats.

Miljöpartiets visioner om att vi alla skall vara bundna till kollektivtransporter är just en vision, ingen verklighet ännu på många år.

Sverige är ett stort land med en liten befolkning. Vi har cirka 4 miljoner bilar på en befolkning på runt 9 miljoner. I Europa bor det över 700 miljoner människor med en befolkningstäthet (inklusive de glesbefolkade nordiska länderna) som är 3,5 gånger den i Sverige. I de tättbefolkade länderna, t ex Tyskland och Storbritannien kommer man sannolikt av trängselskäl bli nödgade att göra något så småningom för att inte trafiken skall korka igen. Man kan fråga sig varför vi i Sverige måste göra oss av med bilen redan nu?

Mps ursprungliga förslag att höja bränslepriset med 2 kronor blir ett dråpslag mot alla som verkligen är i behov av bilen. Det vore en katastrof om Mp kommer till makten så att de kan genomföra detta, bara för att visa sin egen makt över den enskilde som redan betalar världens högsta skatter!

Vi människor har i verkligheten inte mycket att säga till om när det gäller jordens framtid, såvida vi inte hittar på ännu ett förödande världskrig. Vår tid på jorden kommer sannolikt att begränsas av naturkrafter som vi inte på något sätt kan göra något åt. Asteroider, vulkanutbrott, eller varför inte något oförutsett som händer i solsystemet?

Miljöpolitik är bara ännu ett sätt att bedriva politik för att man själv skall komma till makten och kunna styra andra. Låt istället människorna i Sverige få leva sitt liv med de förutsättningar som detta underbara land har gett oss. Tvinga inte in oss i Era kollektivfållor. Vi lever i ett demokratiskt land än så länge, utan diktat som Mp tycks vilja ha. Att det är ungdomar som driver denna politik är desto mer oroande med tanke på att vi riskerar att få dem som politiska ledare i nästa omgång.

Inga kommentarer: