söndag 26 september 2010

TT helt fel ute om dubbdäck

I en artikel den 26e september på di.se och svd.se undertecknat av TT, skriver man att tio liv i trafikolyckor sparas tack vare dubbdäck. Samtidigt skriver man att mångdubbelt fler liv, omkring ett hundratal kan räddas om dubbdäck förbjuds i städerna.

Jämförelsen är helt irrelevant eftersom varje trafikolycka enligt beräkningar hos Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) i Linköping innebär 37 förlorade levnadsår.

När det gäller förlorade liv på grund av vägdamm (som produceras året runt av flera olika källor, inte bara dubbdäck), gäller att det berör i första hand äldre och/eller sjuka personer som dör en något för tidig död, enligt beräkningar hos VTI 2-3 månader.

37 år per trafikolycka i snitt
Tio liv gånger 37 år ger 370 förlorade liv, i många fall yngre människor och det gäller varje år!

100 gånger 2,5 månader ger drygt 20 år, oftast i slutet av livet. Visst är detta beklagligt, men kan ändå inte jämföras med effekten av dödsolyckor i trafiken.
Varje sunt tänkande människa förstår att jämförelsen är helt fel. Syftet med att göra en sådan jämförelse kan inte vara annat än att röra upp känslorna hos läsarna så att de väljer att övergå till odubbade däck istället för dubbdäck, samt att motivera eventuella ytterligare dubbdäcksförbud i städerna.

Jag har skrivit mer om detta på Newsmill. Jag har även skrivit ett mejl till TT och fått svar från redaktionen att de har skickat mitt mejl vidare till berörd journalist, som dock ännu inte har hört av sig.

Robert Collin Aftonbladet skriver om de tester som VTI gjorde i vintras med antisladdsystem med dubbade och odubbade däck. Resultaten är ännu inte publicerade, men en del mycket intressant förhandsinformation finns. Läs här.

1 kommentar:

brodeur sa...

Det där med döda pga dubb är nonsens rent allmänt. Att påstå att en äldre eller allvarligt sjuk människa "dör" av något annat är just ålder eller sjukdom, sk naturliga orsaker blir en pseudo rättsmedicinsk analys.