fredag 1 oktober 2010

Förbud är fel - dubbdäck behövs

Skall enskilda kommuner få avgöra trafiksäkerheten i framtiden?
Transportstyrelsen har lämnat en utredning till Näringsdepartementet avseende införande av miljözoner och i samband med det möjligheten för kommuner att själva besluta om dubbdäcksförbud. Transportstyrelsen har själva konstaterat i utredningen att dubbdäcksförbud i områden kan ha konsekvenser för trafiksäkerheten som man idag inte kan överblicka. Nu vill man ge kommunerna bemyndigande att själva besluta om dubbdäcksförbud, trots att de saknar kompetens för att göra en helhetsbedömning av konsekvenserna. På detta sätt avhänder sig Transportstyrelsen en viktig del av ansvaret för trafiksäkerheten, såväl vinter- som sommartid.

Flera tidningar har artiklar om de lokala dubbförbud som gäller från och med idag 1 oktober. DN, SvD, GP, UNT, Aftonbladet. Bra är att man i Jönköping tagit sitt förnuft tillfånga och beslutat att inte införa dubbdäcksförbud på en gata.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om dubbdäcken är så omtvistade för att de bullrar och river dessutom upp dammpartiklar på vägarna som i förlängningen kan påverka människors livslängd, då skal även LASTBILAR samt BUSSAR köra med dubbdäcken....

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Jerry! Jag förstår hur Du tänker, men bussar och lastbilar klarar sig hyfsat så länge det finns personbilar som river åt dem. I Oslo lär bussarna ha fått så stora problem att ta sig fram vid svår halka tack vare att det är för få som kör med dubbdäck, att man har fått dubba däcken på dem. Lastbilar har ofta kedjor som de kan använda för att ta sig fram.