torsdag 14 oktober 2010

Varför dubbdäck?

I en debattartikel i Göteborgs Posten skriver representanter för branschen om dubbdäcksförbud med anledning av Göteborgs stads beslut att förbjuda dubbdäck på Odins Friggagatan. Men de skriver inget om varför dubbdäck bör finnas i trafiken. Det finns flera anledningar av vilka den viktigaste är den indirekta effekten, alltså att dubbdäcken skapar förutsättningar för dubbfria däck att få grepp på hal is. Utan dubbar så polerar gummit isen när däcket glider eller spinner och det blir ännu halare för efterföljande bilar.

En annan mycket viktig effekt är att dubbdäck innebär att vinterdäcken monteras av i mars/april och man sätter på sommardäck. Vinterdäck, framförallt dubbfria sådana som är mjukare än dubbdäck, fungerar dåligt på sommaren och bidrar till ökad risk för trafikolyckor sommartid. Risken är mycket stor att många bilister ser chansen att, helt lagligt, slippa däckbytet på våren och kör vidare på de dubbfria vinterdäcken med dåligt våtgrepp, sämre körstabilitet och livslängd som följd.

Debattartikeln berör däremot Trafikverkets egna resultat av studier av olyckor att dubbdäck minskar risken för dödliga olyckor med 42% jämfört med dubbfria däck. I snitt så innebär en dödsolycka i trafiken en förlust av 37 levnadsår. Tio färre olyckor på ett år som dubbdäck bidrar till innebär 370 sparade levnadsår per år.

Luftföroreningar på gatan, orsakade av många olika källor innebär enligt beräkningar att 100 liv förkortas med 2-3 månader per år. Det ger cirka 20 förlorade levnadsår, vilket är ingenting jämfört med 370 år som man kan spara tack vare dubbdäck. Dessutom är det så, för att vara lite cynisk, att livsförkortningen med 2-3 månader oftast sker hos äldre eller mycket sjuka personer, sällan hos helt friska individer, som kan vara fallet i en trafikolycka.

Frågan om dubbdäck eller ej är mycket komplicerad, men tyvärr har dubbdäck kommit att utmålas som både miljö- och hälsofarliga utan att man har en riktig grund för sina påståenden. Bakgrunden är helt enkelt att man vill spara in på vägunderhållet, men att skylla på miljö och hälsa är mycket mer verkningsfullt.

Inga kommentarer: