lördag 9 oktober 2010

Där ser man - dubbdäck behövs

I DN skriver Ove Byström i en artikel från TT att dubbdäck är oslagbara när det halt ute och man cyklar på vintern. Med allt fler cyklister på gatorna vintertid är det nödvändigt att även bilarna kan styra undan och stanna i halkan så de inte kör på cyklisterna, som ibland är kända för att strunta i rött ljus. En del tycks vara helt okuuniga om reglerna vid övergångsställen - de cyklar bara rakt ut.

Dubbdäcksförbuden på enskilda gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg är ett hot mot trafiksäkerheten. Ännu värre blir det om kommunerna tillåts att själva besluta om dubbdäcksförbud i miljözoner, som det finns förslag på.

Inga kommentarer: