tisdag 26 oktober 2010

Bra ifrågasättande

Ifrågasättandet av Trafikverkets intentioner är bra. Vid ett internationellt seminarium förra veckan i Stockholm deklarerade Stockholms chef för Miljöförvaltningen, Gunnar Söderholm att det fanns en enda anledning till att få bort dubbarna. Det är att kunna uppfylla EU:s krav på max 35 dagar per år med ett överskridande av nivån 50 mikrogram per kubikmeter PM10-partiklar.

Andra länder, som Finland har begärt anstånd, men inte Sverige. Det är det som är anledningen till att Sverige nu riskerar kraftiga böter. Finland har visat (presenterades vid det internationella mötet) att det går att nå goda resultat med andra medel än dubbförbud. I Stockholm har forskare och politiker tagit den enkla vägen. De förbjuder dubben och nu vill de ha bort dubben i hela Stockholm. Säkerheten i trafiken bryr de sig överhuvudtaget inte om. Alla får halka omkring med samma förutsättningar den dagen dubbarna är borta och inte river i isen. Du kanske säger - men det är barmark för det mesta. Ja, men den dagen det är isgata då blir det extremt halt. Man kan resonera på samma sätt om säkerhetsbältet. Det är så sällan jag krockar att jag behöver inte bältet.

Trafikverket vill ha bort dubbarna för att minska vägslitaget, inget annat. Dessutom kan man möjligen uppfylla EU:s krav även på den extrema gatan Hornsgatan i Stockholm.

Varför är Hornsgatan så extrem? Gatan är smal och omgiven av höga hus. Mätstationen ligger strax intill en gatukorsning med trafikljus och i en uppförsbacke där bilarna antingen bromsar eller accelererar. En värre plats är nog svår att hitta, även om liknande gator finns i Göteborg och Uppsala där man också numera har lokala dubbförbud. Denna gata använder myndigheter, forskare och politiker som en referens i dubbdäcksdebatten, där man egentligen borde tala om trafiksäkerhet istället.

Inga kommentarer: