fredag 5 november 2010

Dubbade bilar måste köra på gågator

Robert Collin skriver i Aftonbladet om en ny rapport som VTI i Linköping har publicerat, rapport nr R690 av Lena Nerhagen och Roger Pyddoke. Rapporten bekräftar det jag har sagt länge, dvs. att anklagelserna mot dubbdäcken om farlighet för hälsan är fel och att det är förbränningspartiklar som är de farliga, till och med livsfarliga.

Jag var i Uppsala häromdagen där man har dubbförbud på Kungsgatan, en gata som gå rakt igenom stan och där de flesta bilar kör när de skall in i centrum. Problemet för dubbade fordon är att de tvingas köra t ex på Dragarbrunnsgatan som delvis är en gågata. Där måste de trängas med gående och cyklister om vartannat. På flera håll har man ställt ut cykelställ och blomlådor i gatan för att göra det omöjligt för bilarna att mötas. Det är helt otroligt att de boende i Uppsala tolererar denna sorts terror från myndigheterna och politikerna. Att på detta sätt öka trafiken på gågatan samtidigt som man begränsar framkomligheten är helt sjukt.

Jag gick fram och tillbaka en bit på Kungsgatan där dubbdäcksförbud råder och kunde konstatera att det fanns en hel del bilar med dubbdäck. Visserligen står det på en tilläggsskylt att de boende får köra dubbat, men alla kan knappast ha varit boende. Samtidigt är det löjligt att boende får köra där, men inte andra. Logiken saknas.

Nej, återigen, politikerna har bestämt sig för att använda dubbförbud som ett verktyg för att minska vägslitaget, slippa kosta på bättre vägbeläggningar och samtidigt förhoppningsvis få ned PM10-halterna så att de klarar EU-kraven. Några andra åtgärder tänker de sig inte, trots de allvarliga konsekvenserna av dubbförbud:
1. ökad risk för dödsolyckor i trafiken
2. fler kommer att köra odubbat året om med sämre trafiksäkerhet året runt
3. sämre grepp för alla eftersom ruggningen från dubbdäcken försvinner

Inga kommentarer: