söndag 7 november 2010

Riksdagsmotioner om dubbdäck

Det finns två motioner om dubbdäck som har lämnats in till Riksdagen. De skall behandlas av Trafikutskottet. Dessa är:-
1) Motion av Lars Beckman (M)
2) Motion av Ulf Berg (M)

Herrarna Beckman och Berg har skrivit en debattartikel som har tagits in i Ny Teknik och AutoMotorSport(tidningen).

Båda herrarna bor norr om Dalälven och oroar sig bland annat för alla som kommer söderifrån till Dalarna med dubbfria däck med fullastade bilar och polerar vägbanan vintertid. Det kan alltså bli väldigt mycket halare än vad det redan är när det snöar och fryser. Att sprida sand är ju otänkbart eftersom det troligtvis leder till mer partiklar i luften än vad dubbdäcken producerar. Det kan bli långa resor i mycket låg hastighet med trötta barn och irriterade bilförare.

De som vill ha totalt dubbförbud i hela Stockholm har nog inte riktigt tänkt igenom konsekvenserna.

Man får inte glömma att problemet gäller hela Sverige om dubbförbud införs i miljözoner som en del vill.

Det blir intressant att följa vad Trafikutskottet kommer fram till.

Inga kommentarer: