onsdag 13 april 2011

Tveksamma påståenden

I Aftonbladet rapporteras att dubbförbudet visar lägre halter PM10 än tidigare år då dubbdäck funnits på Hornsgatan i Stockholm. Christer Jansson, miljöutredare på Stockholms kommun (antagligen skall det vara Johansson), säger att partikelhalten från dubbdäcken har minskat med 40 %. I förhållande till vad kan man fråga sig och under vilken period? Vi har haft två riktiga vintrar med mycket snö och is på vägarna. Det är inte underligt om partikelhalterna har minskat, oavsett om vi talar om PM10 eller andra partiklar. Dessutom kan man fråga sig hur Miljöförvaltningen vet att partiklarna kommer från dubbdäck. De finns ju inte på Hornsgatan!!

Det hela luktar som en PR-ploj från miljöförvaltningens sida för att rättfärdiga dubbförbudet. Konsekvenserna av ett mer omfattande dubbförbud i hela staden blundar man för.

Polisen har bötfällt ett par hundra bilister för användning av dubbdäck på Hornsgatan. Polischefen säger att man inte har haft några riktade aktioner mot just dubbdäck, utan har tagit "bovarna" vid andra kontroller. Alltså måste det vara rätt många som kör dubbat ändå.

Det är mycket tveksamt om man kommer att kunna dra slutsatser av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan som kan motivera att man utökar dubbförbudet till ett större område. Dubbdäcken behövs för att ge alla grepp på is, inte minst de som kör odubbat. Mer behöver knappast sägas.

Ett skrämmande TV-program igår på TV1 (Dox: Underkastelsen) visar att det finns andra mycket, mycket allvarliga problem att ta itu med vad gäller människans överlevnad på sikt tack vare alla kemikalier som sprids, inte minst genom användning av plast, läkemedel mm mm. Efter att ha sett programmet så börjar man fundera på hur mänskligheten kommer att utvecklas. Kemikalierna påverkar våra gener med konsekvenser som idag är svåra att överblicka. Jag tänker på våra barnbarn och det vi har utsatt dom för. Som små stoppar de allt i munnen utan att vi kan göra något. Dessa problem borde forskarna jobba med istället för att motverka trafiksäkerheten.

Inga kommentarer: