lördag 4 februari 2012

Vad hände på Hornsgatan?

Denna vecka måste något särskilt ha hänt på Hornsgatan, som har gett upphov till peakar för såväl PM10, som för PM2,5 och för nanopartiklar. För PM2,5 och nanopartiklar var toppen den 31 januari, medan toppen för PM10 kom först dagen efter. Egendomligt. En sådan peak kan knappast komma från dubbdäck, allrahelst som dubbdäck är förbjudna på Hornsgatan sedan ett par säsonger. Se diagrammen här nedan.

150 miljoner nanopartiklar per liter luft!

Dubbdäck är som vi vet långtifrån den enda källan till partiklar, men myndigheter och politiker talar inte gärna om annat än dubbdäcken som orsak till dålig luft. Peaken för nanopartiklar är extremt hög, 150 miljoner partiklar per liter luft. Tänk vad man får andas in. Trafiksäkerheten blundar man helst för.Inga kommentarer: