torsdag 21 november 2013

Felaktiga påstående i DN

I dagens DN Debatt är artikeln om dubbdäckens farlighet full av felaktiga påståenden. Man undrar hur forskare kan dra till med det som kan anses närmast vara lögner.

De påstår att dubbdäcken inte bidrar till säkerheten. De vet alltså inte vad de talar om. Det räcker att gå till VTIs undersökningar för att se att dubbdäcken bidrar till en olycksminskning. Dessutom är det så att om dubbdäcken skulle förbjudas så får alla åka dubblöst och ingen river isen och den hårdpackade snön åt dem. Varje bil som passerar polerar isen så det blir ännu halare för den som kommer efter. Idag river dubbarna och det är lätt i ett enkelt prov på en sjöis visa detta. Effekten är påtaglig.

Påståendet att fler dör på grund av dubbdäck är taget i luften. Det finns höga PM10-halter på Hornsgatan trots att det inte finns en bil som får köra med dubbdäck. Alltså är det flera källor till PM10-partiklarna. Sand och allmänt smuts som finns på vägabanan mals ned av däcken och producerar bland annat PM10. Vi skall bara inte tala om nanopartiklar som produceras av avgaser. Där kan finnas runt 100 miljoner partiklar per liter luft. Många av partiklarna hittar lätt ner i lungorna och ut i blodet, vilket PM10-partiklar inte gör.

De som eventuellt dör på grund av PM10 dör inte knall och fall på gatan, som i en olycka, utan livet förkortas kanske någon eller några veckor hos framförallt redan sjuka människor. Det är naturligtvis beklagligt, men det är mycket cyniskt av forskarna att ställa detta mot dödsfall i trafiken, som ju kan drabba alla, från små barn till äldre och där livet kan avslutas på ett ögonblick.

Man hänvisar till norska studier gjorda av Statens Vegvesen som är part i målet i dubbdäcksfrågan i Norge. Jag ställer mig tveksam till de påståenden som görs utan att man har redogjort för alla vetenskapliga fakta. I Norge läser man dagligen på vintern om lastbilar som ställer sig på tvären och orsakar större eller mindre olyckor. Det är kanske inte så underligt när det inte finns tillräckligt med dubbade däck som river isen åt dem.

Jag tycker herrarna Fagrell och Melcher skall göra en riktigt vetenskaplig studie istället för att bara häva ur sig en massa felaktiga påståenden.

Inga kommentarer: