måndag 9 december 2013

Farligare säger man, men inte dubbdäcken

I en artikel på svt.se publiceras idag information från forskare i Holland om nya rön om luftföroreningars farlighet, alltså luftföroreningar från trafiken.

Holland har inga dubbdäck
Som bekant används inte dubbdäck i Holland och i slutet på artikeln konstaterar man att det är partiklar PM2,5 och mindre som utgör det stora hotet mot hälsan. Detta är precis vad jag har försökt få fram varje gång luftföroreningar i trafiken kommer fram.

100 miljoner små partiklar per liter luft
Mätningar på bland annat Hornsgatan visar att man kommer upp i 100 miljoner nanopartiklar per liter luft, men för detta blundar politiker och miljöivrare totalt. För dem gäller bara dubbdäckens betydligt större PM10-partiklar, trots att de inte alls riskerar att komma ned i lungorna på samma sätt som de mindre partiklarna. Trafiksäkerheten struntar de i helt.


Robert Collin i Aftonbladet
Som Robert Collin skriver i en utmärkt artikel om luftföroreningar i olika länder i jämförelse med Sverige, -vi är fullkomligt blåsta av politikerna. De använder dubbdäcken som argument för att de inte orkar sänka halterna PM10 på annat sätt. Det lustiga i kråksången är att mätningarna på Hornsgatan 2013 visar att man redan har 42 överträdelser av EUs dygnsmedelvärde 50 mikrogram, precis lika med Essingeleden. Observera att på Hornsgatan gäller dubbförbud sedan januari 2010, medan det på den hårt trafikerade Essingleden är säkert minst 50 % av personbilarna som har dubbdäck. Uppgifterna om antalet överträdelser per år finns på Stockholms luftvårdsförbunds sida. Klicka på "Miljökvalitetsnormer" överst och titta sedan i vänsterkolumnen. Siffrorna visar hur tydligt som helst att dubbdäcksförbudet inte har haft någon avgörande betydelse för luftföroreningar. Varför envisas man med att tala om ytterligare inskränkningar?

Inga kommentarer: