lördag 15 mars 2008

Hej!

Jag tar nu mina första stapplande steg med en egen blogg. Jag har inspirerats av Lennart Strandbergs utmärkta och alltid aktuella blogg http://lennartstrandberg.blogspot.com

Just nu debatteras dubbdäckens vara eller icke vara ständigt i såväl TV som i tidningar. Allt går ut på att forskare har funnit att partiklar (PM10) i luften i stadsmiljö är skadlig för vår hälsa. PM10 innebär att partiklarna har en storlek mindre än 10 mikrometer, alltså mindre än 0,01 mm. Det finns också mycket mindre partiklar, s.k. ultrafina partiklar, eller nanopartiklar, som är ytterst små och som kommer huvudsakligen från förbränning. Nanopartiklarna finns oftast i stor mängd och de letar sig ned i lungorna och ut i alveolerna där det sker ett byte mellan blod och luft av koldioxid mot syre. PM10 partiklarna däremot är genom sin storlek möjliga att fånga upp i luftvägarna innan de når ner till lungorna. De kan däremot förorsaka problem för de som lider av t ex astma.

Jag håller helt och hållet med om att vi alla skall andas så ren luft som möjligt. Frågan är bara om dubbdäckens eventuella försvinnande från trafiken kommer att leda till att luften i stadsmiljön verkligen blir så mycket hälsosammare. Det finns studier i Tyskland, där dubb inte förekommer, som visar att det är tveksamt. Hjärt- och kärlproblem skapas av trafikmiljön oavsett om dubbdäck används eller ej.

I media skriver man ofta att dubbdäck orsakar dödsfall, ibland flera hundra döda. Sådana skrivningar är absurda. Sanningen är att PM10 kan, enligt forskningen, orsaka en förtidig död med ett par månader hos redan svårt sjuka människor, oftast äldre personer. Detta skall jämföras med att den som dör i en trafikolycka i genomsnitt förlorar 37 levnadsår! När man jämför miljö och säkerhet på detta sätt så får man ett helt annat perspektive.

Problemet är mycket komplext och avhandlas inte med några rader. Jag kommer att försöka belysa problematiken på denna sida på olika sätt och kommentera artiklar i tidningar och TV-inslag i ämnet.

Årets vinter har nästan helt uteblivit i södra Sverige och särskilt i Stockholm, där debatten rasar som värst. Forskare rekommenderar till och med att folk skall byta till sommardäck, trots att vi har vinterdäckskrav (vid vinterväglag) ända till den siste mars. De som byter till sommardäck måste då vara medvetna om att de åker mycket farligt i den händelse vädret plötsligt slår om och det blir halt. På is är det praktiskt taget helt omöjligt att bibehålla kontrollen över fordonet. Till och med när bilen står stilla kan den börja röra sig om vägen lutar lite.

Vi kan inte veta hur vädret kommer att utvecklas i fortsättningen eller i framtiden, och det innebär att val av dubbade vinterdäck vintertid är det säkraste valet.

Inga kommentarer: