fredag 16 maj 2008

Bredda Nissastigen

Gislaveds och Hylte kommuner har gått samman och bildat en kampanjorganisation för att påverka politiker och Vägverket att bredda Nissastigen, dvs. väg 26. En länk till deras hemsida finns här:Nissastigen är en pulsåder för mycket trafik, särskilt tung trafik som man kan se varje kväll komma i långa tåg på väg norrut. Omkörningsmöjligheterna är inte särskilt många för den tunga trafiken och det gör att köbildningen kan bli besvärande med farliga omkörningar av personbilar som följd. Sommartid är det dessutom mycket husvagnar som kommer på Nissastigen.

Gislaved saknar järnväg
Gislaved har inga järnvägskommunikationer och man är således helt beroende av bilen om man inte vill åka buss. All godstrafik måste gå med lastbil. Detta kräver bra tillfartsvägar till orten för att man skall kunna attrahera industri.

Ombyggnad till 2+1-väg av förbifarten
I vinter byggde Vägverket om Gislaveds förbifart, en väg av mycket god klass, som öppnades för inte så många år sedan. Den var så bra att den fick 110 km/t som hastighetsgräns och gav många möjligheten att sträcka ut efter besvärliga sträckor norr och söder om Gislaved. Nu är den ombyggd till 2+1-väg, som alla andra 110-vägar, trots att vägavsnittet var av mycket hög klass och inte var känt för svåra olyckor. Man valde således att lägga pengarna på denna ombyggnad istället för att bygga om andra sträckor där flera dödsolyckor har skett. Det var ett byråkratiskt beslut som togs därför att man centralt hade bestämt sig för att alla 110-sträckor som inte var motorväg skulle byggas om till 2+1-väg (oavsett olycksstatistik). På sikt är kanske 2+1-vägen riktig, i varje fall om man inte kör MC, men för 26:ans del kom den för tidig. Det finns andra sträckor som är viktigare och som nu måste åtgärdas.

Inga kommentarer: