lördag 17 maj 2008

Rejäla tag på Hornsgatan

Äntligen ett besked om att man tar tag i luftföroreningsproblemen på Hornsgatan på ett bra sätt. Svd skriver idag att hastigheterna skall regleras, trafik ledas om till Södermälarstrand, träd planteras och beläggningen bytas till s.k. tyst asfalt. Alla är åtgärder som kommer att leda till en betydligt bättre trafikmiljö. Tack Mikael Söderlund (m) för de kloka besluten!

Samtidigt kan man i artikeln inte låta bli att kommentera dubbdäcken. Dessa är viktiga för trafiksäkerheten och behövs i all trafik vintertid. Åtgärderna kommer att förbättra luften hela året, framförallt på sommaren då folk är ute mera. Det finns forskningsresultat som visar att det är andra partiklar som är farligare än de som kommer från vägslitaget. Därför behövs åtgärder som har effekt året runt, och nu har man definitivt tagit ett steg i rätt riktning.

Effekterna av Vägverkets och Stockholms Läns Landstings m fl kampanj under vintern mot dubbdäcken, samt det faktum att just den gångna vintern var ovanligt mild, kommer säkerligen att leda till att flera nydäcksköpare den kommande vintern kommer att välja dubbfria vinterdäck. Greppet på halt underlag är beroende av att det finns andra som kör dubbat, så man kan bara hoppas på en bra balans mellan dubbat och odubbat.

2 kommentarer:

BoL sa...

Rejäla..nja. Det är ju ingen lösning på problemet vid källan endast skydd mot problemkällan.

Ta SLs etanolbussar t.ex. De bullrar över normen. I 350 andra städer rullar tysta, energieffektiva,starka, accelerationssnabba och avgasfria el-bussar och i många städer på kontinenten susar nya stadsspårvagnar fram på gräsunderlag. Men sådant vill vi inte veta av i den efterbliva utposten i norr.

GumA sa...

Hej Halvard!
Du må vara duktig på däck, men vad gäller åtgärder mot luftkvalitet spelar du i lägsta divisionen.

Träd kan vara bra, men det krävs vintergröna träd (barr, tujor t.ex) som kan ta partiklarna då halterna är som högst. Dessa måste dessutom planteras tätt för att ha någon effekt. Hornsgatan som tät tujaallé, alltså. Bästa effekten är väl att alla parkeringar försvinner. Träd har dessutom visat sig kunna förhindra god ventilation i trånga gaturum, så en positiv effekt är långt ifrån självklar.

Tyst beläggning låter ju också bra (ur bullersynpunkt alltså, inte ur luftkvalitetssynpunkt), men om det handlar om sk dränerande beläggning är man ute och cyklar igen. I en så smutsig stadsmiljö som Hornsgatan kommer den att sättas igen ganska omgående och tappa sin bullerreducerande funktion.

Stockholms stad tillgriper märkliga och generellt ogrundade åtgärder, utan att bry sig om vad forskningen säger. Det är helt enkelt politiskt enklare att inte våga ge sig på de verkliga källorna - trafiken och dubbdäcken.

/Mats