söndag 25 maj 2008

Svar till Mats

Beträffande Din kommentar om att jag 'spelar i lägsta division', så avser rubriken 'rejäla tag på Hornsgatan' samtliga åtgärder sammantagna. Att träd är mer en estetisk åtgärd, som har störst betydelse på sommaren är ganska klar. Några tujor ska man naturligtvis inte behöva plantera. Du utgår från att det bara är dubbarna som är problemet eftersom de enbart finns vintertid.

Trafikomläggningar och hastighetsbegränsningar är kanske de viktigaste åtgärderna. Den s.k. tysta asfalten minskar vägbanebullret, men påverkar inte motorbullret. Nackdelen med tyst asfalt är, som Du skriver, att den sätts igen med tiden.

Under vintern har Stockholms stad (miljöförvaltningen tillsammans med Vägverket och Stockholms Läns Landsting) bedrivit en ganska hård kampanj i media mot dubbarna. Detta tillsammans med den effekt som en utebliven vinter under stora delar av säsongen har haft på folk i allmänhet kommer att leda till att fler kommer att aktivt välja dubbfria däck kommande säsong. Förra årets broschyr som man delade ut till alla hushåll hade naturligtvis ingen synbar effekt på bara en säsong. Sådana åtgärder måste ses på lång sikt.

Du skriver att politikerna inte bryr sig om vad forskarna säger. Du ser problemet enbart ur aspekten PM10 och dubbarna, men problemet är mycket större än så. Forskningen har visat att mindre partiklar från förbränning har mycket allvarligare effekter är PM10. I Tyskland visar en studie på ett sjukhus att vistelse i en trafikmiljö hos patienter som sedan intagits för hjärt- kärlproblem har haft en klar betydelse för anfallet. Där finns inga dubbdäck.

En av forskarna sa' en gång i en TV-intervju att lösningen för att få bort de värsta partiklarna (nanopartiklar av vilka det förekommer runt 50 miljoner per liter luft på Hornsgatan) är att byta ut bilparken till andra typer fordon, men reportern insåg att det inte var möjligt annat än på mycket lång sikt.

För att få klart bättre förhållanden behövs mycket mer åtgärder än enbart mot dubbarna. Tar man bort dubbarna så får man andra effekter på trafiksäkerheten som är mycket värre. En enda dödsolycka i trafiken kan i snitt innebära 37 förlorade levnadsår. Det skall jämföras med en förtida död på ett par månader för de som drabbas av effekterna från vägdamm. Dessutom så kommer inte PM10 att försvinna bara för att man tar bort dubbarna. Det visar PM10-halterna i centraleuropa där man inte har några dubbar. Stockholmsluften är trots allt mycket ren jämfört med många andra städer i Europa, vilket flera politiker har konstaterat.

Tack för Dina synpunkter!

Inga kommentarer: