onsdag 4 juni 2008

Luftkvalitén dålig trots att dubbarna är borta


Trots att dubbarna är borta sedan över en månad så visar luftkvalitetsmätningar, som publiceras av Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund höga värden på PM10 på Hornsgatan idag den 4 juni. Faktiskt ett värde runt 120 mikrogram/kubikmeter luft. Värdet då ett överskridande noteras är 50 mg/m3 enligt EU:s krav.

Så här skriver Luftvårdsförbundet på sin hemsida under 'frågor och svar':
Orsaken till att PM10-normen överskrids längs många gator och vägar är att ca 70% av bilisterna i Stockholmsregionen kör på dubbade vinterdäck.

Under slutet på maj och början på juni har höga värden förekommit ett flertal gånger. Det innebär att dessa läggs till årsstatistiken och sedan skyller forskarna överskridanden på dubbarna. Här finns en hund begraven. Det finns starka skäl att anta att man använder miljö- och hälsa som ett argument för att bli av med så mycket dubbdäck som möjligt i syfte att minska vägslitaget. Det är Vägverkets sätt att spara pengar.

Tittar man sedan på Kungsgatan i Uppsala så är värdena också höga, 150 mg/m3. Det kan omöjligen vara dubbarna som orsakar så höga värden, de finns ju inte sedan över en månad tillbaka i trafiken. Det sägs att det är ombyggnadsarbeten vid järnvägsstationen som orsakar detta. Då kan man fråga sig om inte vanliga byggarbeten utefter gatorna också orsakar betydande PM10-utfall.

Det är helt uppenbart att det behövs mer forskning kring frågan om olika källor till PM10. Därmed inte sagt att dubbarna har en viss andel i produktionen av partiklarna. Man måste i detta sammanhang ha klart för sig att påståenden om att dubbarna står för merparten av partiklarna baserar sig på laboratorieprovning på en karusellmaskin som ger ett vägslitage orsakat av dubb som är helt irrelevant med normal vägkörning. Dubbarna skrapas kontinuerligt över vägytan i labprovningen. På vägen sker det skrapning endast vid kraftig acceleration, bromsning och i viss mån vid kurvtagning.

Inga kommentarer: