lördag 14 juni 2008

naturlig följd

Olyckstalen sägs vara de lägsta på länge, SvD 14/6. Det är säkerligen en naturlig följd av höga bensinpriser och lägre fart. Jag har hört folk som säger att de numera använder bilen så lite de kan. Vi får hoppas dom har hjälm när de cyklar! Själv skaffade jag hjälm nyligen eftersom jag märkte att det gick fortare på min nya 7-växlade cykel. Det kan vara farligt i dolda korsningar, som det finns gott om. Bilisterna tänker inte alltid på att det kan komma en cyklist i hög fart på en cykelbana som korsar en utfart från en mindre gata.

Pumpa gärna däcken på bilen med ett par extra 'hekto' utöver det rekommenderade så rullar det lite lättare. Däckens rullmotstånd står för ungefär 20% av det motstånd som skall övervinnas för att bilen skall rulla framåt. Vid hög fart är luftmotståndet betydande och det lönar sig att sänka farten.

Lufttrycket i däcken på cykeln har också stor betydelse för hur lätt det är att trampa. Pumpar man däcken så de känns hårda så stöter det kanske lite extra på stenkanter, men det är mycket lättare att trampa.

Inga kommentarer: