torsdag 26 juni 2008

Tuffa Tyskland

Tyskland kräver nu att alla fordon som kör in i allt fler städer har en miljöetikett, som visar om fordonet är tillåtet eller inte i den aktuella zonen. Se SvD 26/6.

I Sverige har vi trängselskatt i Stockholm, som egentligen inte har något att göra med miljön annat än indirekt. En del bilar som kallas miljöbilar är dock undantagna trängselskatt tillsammans med en hel del andra undantag. Se Vägverkets hemsida för närmare upplysningar. Trängselskatten gäller endast svenskregistrerade fordon. Kanske är det dags att kräva miljöavgifter precis som i Tyskland? Varför skall utlandsregistrerade fordon få passera utan att betala? Vi är alldeles för snälla i Sverige.

Miljödekalen för Tyskland kan kosta upp till 375 kr om man skaffar den dyraste varianten (maskinskriven) hos ett privat företag. Se www.umwelt-plakette.de. Det går kanske snabbare än att skaffa dekalen genom myndigheterna.

I Sverige har vi fastnat i en debatt om dubbarna som boven i dramat om den dåliga luften i större städer. I andra länder där dubbar inte finns har man så stora problem att man måste införa restriktioner med hjälp av miljödekaler på alla bilar, även utlandsregistererade.

Dubbarna må vara en del av orsaken till partikelbildningen i luften, men är långtifrån den enda. Det syns tydligt i mätningar av partiklarna (PM10) under maj och juni på Hornsgatan i Stockholm där PM10 koncentrationer är höga vid flera tillfällen. De partiklarna kan omöjligen komma från dubbarna. Alltså finns det även andra källor. I Södertälje förekom ett kraftigt dygnsöverskridande den 3 juni, alltså en månad efter att dubbarna blev otillåtna.

Inför gärna krav på miljödekaler i Sverige också, men sluta att enbart skylla på dubbarna.

Inga kommentarer: