söndag 17 augusti 2008

Dubbdäcken är inte huvudorsaken

I en artikel i SvD 15 augusti skriver man återigen om den dåliga luften på Hornsgatan. Det är kanske inte så underligt. Cirka 40 000 bilar passerar dagligen platsen där man mäter luftens kvalité. Det vore konstigt om inte luften blev smutsig av all trafik. Tyvärr tycks man ha fastnat i dubbfrågan. Dubbarna förekommer endast vintertid, men det till trots så har det tidvis i sommar uppmätts ganska höga värden på partiklarna även om man över hela dygnet inte har överskridit EU:s gränser. Det har visat sig på andra håll i Europa, där dubbar inte förekommer, att överskridanden av EU:s gränser på partikelhalterna sker vintertid och inte sommartid. Det har väl antagligen med väderleken att göra, samt att fler kör bil på vintern och att bränsleförbrukningen är högre vintertid.

Dubbarna är naturligtvis en del i problematiken, men åtgärder som att höja P-avgiften för bilar med dubbdäck är löjeväckande. För det första står ju bilarna stilla när dom är parkerade, och för det andra är det de som kör dubbat som skapar extra grepp för de som kör odubbat. Varför skall de då straffas? Man hör ofta om folk som säger att de har kört odubbat i många år utan problem. Det har de kunnat göra tack vare att andra kör dubbat. Om folk har kört i många år med odubbade däck utan problem är det lite konstigt att inte detta har spridit sig i bekantskapskretsen. Personligen tror jag att det gångna årets kampanjer i media mot dubbdäcken i Stockholm kommer att visa sig i år i en ökad användning av odubbade däck, men det är bara kanske var femte bil som behöver nya däck (bortsett från taxi), så det kommer att ta lite tid.

Inga kommentarer: