fredag 29 augusti 2008

Partiklar i luften påverkar vädret

I en artikel i SvD 29 aug skriver man om hur vädret kan variera mellan vardagar och helger. Forskarna hänvisar till att partiklar i luften är orsaken till variationerna. Partiklarna kommer troligen främst från industrin, men även från trafiken.

När det gäller den globala uppvärmningen så lär partiklarna ha en positiv effekt, såtillvida att de ökar nedkylningen. Detta stämmer dock inte riktigt med vad som skrivs i artikeln, där en forskare säger att det blir varmare under veckodagarna. Då kan man förvänta sig mest partiklar på grund av att trafiken är tätare och industrierna går för fullt. Frågan är uppenbarligen komplex. Att det dessutom verkar vara tvärtom på vintern gör det inte lättare att förstå vad som är den verkliga orsaken. På vintern har man också effekterna av inversion, som kan öka partikelhalterna under inversionens lock och därmed kanske bidra till att det blir varmare. Frågan är om inversionerna tar hänsyn till om det är veckodag eller helg.

Forskningsresultaten som har lett till publiceringen av artikeln kommer från Spanien där det inte finns några dubbdäck som orsakar partiklar. I Sverige finns en debatt om dubbdäckens betydelse för partikelbildning. Frågan är om inte detta, trots allt, är endast en liten del i ett mycket större sammanhang när det gäller partiklar i luften som vi andas. Skall vi försaka en viktig säkerhetseffekt vintertid för att lösa ett problem, som faktiskt finns under hela året?

1 kommentar:

Magnus sa...

"...lär partiklarna ha en positiv effekt, såtillvida att de ökar nedkylningen".

Nja. Så har klimatmodellerna sagt sedan 60-talet, när nedkylningen mellan 40- och 70-talet skylldes på partiklar.

Sedan några år tillbaka är det konsensus hos alla forskare (alltså alla, inte tramsig klimatkonsensus a'la 60-40 "konsensus" för IPCC:s dokument som politiker och tjänstemän styrt, och som därför utesluter nya klimatforskningsrön) att havens oscillation orsakade nedkylningen i mitten av förra seklet.

Vidare är det alltså så att partiklar inte längre anses kyla ner som klimatmodellerna sagt. (Se World Climate Report.)

Både havsoscillationen och uppvärmning från partiklar motsatte sig länge forskare som driver klimathypotesen, och jag vet inte om alla ännu bytt uppfattning eller om modellerna helt ändrats. Troligen inte (och jag är 100% säker på att så gott som alla böcker av Pär Holmgren, skolböcker mm har kvar felet.)