fredag 19 september 2008

Dubbproblem på sommaren?

Nu är SvD igång igen och skriver om den dåliga luften på Hornsgatan, som politikerna är övertygade om beror på dubbarna, trots att de inte finns nu på sommaren.

I en helt ny rapport, skriven av Bertil Forsberg, Umeå Universitet, beskrivs att de farliga partiklarna är de som kommer från bilarnas förbränningsmotorer. De är små och många, s.k. nanopartiklar, och tränger långt ner i lungorna, till skillnad från grövre partiklar, s.k. PM10. Rapporten kan hämtas här. Bland annat har man beräknat att i Stockholm så sker det 32,9 dödsfall (högre beräkning) med en förtidig död på 11,6 år varje år på grund av avgaserna från vägfordon. Det ger totalt 368 förlorade levnadsår. För slitagedammet, som finns på vägen, orsakat av flera olika källor, bland annat dubbdäck (vintertid), är det beräknade antalet dödsfall 22,1 med en förtidig död på 1 år, vilket ger totalt 22,1 förlorade levnadsår, alltså bara en sextondel (1/16) av siffran för förbränningsavgaser.

Ulla Hamilton (m) miljö- och trafikborgarråd i Stockholm, säger i SvD:s artikel: 'Men det som skulle göra den enskilt största skillnaden vore om Stockholm fick förbjuda dubbdäck vid torrt väglag'. Hon är tyvärr mycket dåligt informerad, antagligen av personer som helst vill bli av med dubbdäcken. Man vill inte se sanningen i vitögat, att det är avgaserna och den extremt stora mängden trafik på Hornsgatan som är problemet. Det är så lätt att skylla på dubbdäcken.
Beträffande Hornsgatan så har man placerat mätstationen på den plats som säkerligen ger det absolut största utslaget vad gäller partiklar. På den norra sidan står den i en uppförsbacke strax efter trafikljus och svängande trafik från Ringvägen. Det är väl känt att när en bil accelererar och dessutom svänger samtidigt så uppstår det en glidning mellan däck och vägbana som accentuerar slitaget av såväl däck som asfalt. Bilar som kommer nerför backen mot trafikljusen måste nästan alltid bromsa, vilket också ökar slitaget mellan däck och vägbana, men även producerar mängder av bromsdamm.
Enligt uppgift passerar 40 000 fordon denna plats varje dag. Gatan är dessutom ganska smal med höga hus på båda sidor som gör att ventileringen av luft antagligen blir dålig. Mätningarna vid Hornsgatan kan knappast sägas vara representativa för andra gator i staden.

Vi går nu mot en ny vinterperiod och då är det dags att montera vinterdäck igen. Taxi Stockholm har beslutat sig för att övergå helt till dubblösa vinterdäck. Med tanke på att taxi antagligen utför en mycket ansenlig del av det totala trafikarbetet i Stockholm, så blir det intressant att se vad detta har för effekt. Andelen dubbdäck kommer säkerligen att minska påtagligt i Stockholm kommande vinter, inte minst på grund av förra årets milda vinter. Men ingen vet hur nästa vinter blir. Andra länder, som inte har dubbdäck, t ex Tyskland har också problem med överskridanden av partikelgränserna som EU har stipulerat, men oftast bara på vintern. Antagligen har även årstiden en viss betydelse.

Inga kommentarer: