söndag 14 december 2008

partiklar i luften

Citybanans tunnelbygge som har påbörjats i Stockholms innerstad är naturligtvis en välbehövlig utbyggnad av infrastrukturen så att fler kan snabbt ta sig fram med tåg i framtiden och med mindre risk för störningar.

Frågan är om man har tänkt på de enorma mängder damm som detta bygge kommer att ge upphov till. I SvD:s artikel beskriver man hur ett 30-tal lastbilar dagligen kommer att dåna förbi bl a en förskola. Smutsen från tunnelbygget följer med lastbilarna upp och sprids ut på gatorna runt omkring. När detta torkar så bildas väldiga mänder damm, även osynliga små partiklar som kan vara hälsofarliga.

I Stockholm är man mycket upptagen med att jaga dubbdäck på grund av påstådda problem med s.k. PM10 partiklar (10 tusendels mm stora). Se mina tidigare bloggar, t ex Nonsens om dubbdäck. Bortsett från att partiklar i luften kommer från många källor, så är problemet med vägdammet på vintern huvudsakligen ett problem i mars/april när vägbanorna torkar upp. Med detta stora tunnelbygge kommer det att bli ett fertal tunnelöppningar där tung trafik ständigt rör sig. Detta pågår hela året och när det är torrt ute ökar problemen med partiklar i luften.

Vore det inte bättre om Miljöförvaltningen ägnade sig åt detta kommande problem än att fortsätta jaga dubbdäck, som är säkerligen ett minimalt problem i förhållande till tunnelbygget? Dubbdäcken har trots allt stor betydelse för säkerheten i trafiken vintertid, även för de som kör odubbat.

Inga kommentarer: