lördag 27 december 2008

Tunga fordon utsatta vid halka

Halkan fortsätter att skörda sina offer. Nu med en bussolycka i Göteborg. En person är enligt tidningsuppgiften svårt skadad. Även DN har en artikel.

Tunga fordon är särskilt utsatta vid plötslig halka, de har inte dubbdäck och oftast inte ens däck avsedda för körning på snö och is. Det krävs således stor försiktighet vid framförande av tunga fordon, och speciellt om de är avsedda för personbefordran.

Ledbussar är ännu svårare att framföra vid svår halka. Det händer lätt att den bakersta delen av fordonet viker sig, speciellt om den bakre axeln har sämre däck än däcken på axlarna framför. Frågan är om inte däcken på den bakersta axeln borde vara dubbade.

Man kan fråga sig hur mycket förarna får träna på halkbana med en ledbuss. Vet dom överhuvudtaget hur dom skall reda ut en situation där bussen börjar glida iväg? Om inte så har bussbolaget ett stort ansvar i eventuella olyckor.

Bilderna från olycksplatsen visar tydligt att här har också väghållaren ett jobb att göra. Ett fordon som mister väggreppet bör inte hamna uppe på ett stort stenblock, såsom har skett i detta fall.

Det skall bli intressant att se vem som ställs till ansvar för denna olycka. Jag tror knappast att föraren kan ensamt ställas till ansvar.

Inga kommentarer: