tisdag 18 november 2008

Nonsens om dubbdäck

I DN:s artikel idag om att dubbdäck kan bli förbjudna i särskilda miljözoner i Stockholm står bl a att dubbdäck står för 86% av utsläppen. Detta är nonsens!! Om det hade varit sant så hade man i Oslo blivit av med nästan alla luftpartiklar som betecknas PM10. Så är långt ifrån fallet. De har ju reducerat dubbdäcksandelen vintertid från runt 80% för ett antal år sedan till 16% förra året , alltså bara var 6:e bil har dubbdäck. Men de har kvar påtagliga mängder PM10, alltså finns det flera källor till PM10-partiklarna. I detta fall är det Stockholms Miljöförvaltning som har spridit den felaktiga informationen.

Tyvärr förekommer det mycket överdrifter och felaktigheter i media om dubbdäck. Det pågår en veritabel utrotningskampanj i Stockholm mot dubbdäcken. I SvD idag finns också en artikel om att man bara skall få köra med "rena" bilar på vissa gator.

Idén med särskilda miljözoner där bilar med dubbdäck inte får köra är nog i praktiken mycket svår att genomföra. Hur kontrollerar man detta och vad ger det för effekt? De allvarliga hälsoproblemen orsakas inte av dubbdäcken, utan av bilarnas avgaser. När det gäller antalet partiklar, som är mycket små och kan tränga ner i lungorna, så är de många gånger fler än de större partiklarna från bl a vägbanan och som kallas PM10.

Dubbdäckens oöverträffade säkerhet vid svår halka kan man inte bortse ifrån. Det finns inget dubbfritt däck som kan ersätta dubbdäck på isgata. Sådant underlag kan säkert förekomma även i innerstaden.

11 kommentarer:

Öbo sa...

Helt rätt - inget kan ersätta dubbdäck. 8000 mil/år varav 5000 på vintern. Miljövännerna hittar på och ljuger så mycket de hinner - allt för att få publicitet.

Marshfield sa...

Varför har partikelhalterna gått ned PÅTAGLIGT i Oslo då? Att det finns andra utsläppskällor är väl självklart! Men nu när vi har stor lokal rådighet, dvs möjlighet att med EN åtgärd förbättra luften och hälsan så får betongentusiaster husera fritt och sprida nonsens. Ta ditt ansvar för kommande generationer, barn och sjuka som drabbas. I framtiden kommer man skratta åt dig!

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Marshfield (anonym) kan tydligen inte läsa vad som står. Jag har inte sagt att partikelhalterna har gått ner påtagligt i Oslo, tvärtom.

Dubben är som säkerhetsbältet, den behövs i en krissituation. Jag tror inte någon skulle skratta om man tog bort säkerhetsbältet.

Partiklarna från dubbdäcken är i verkligheten bara en liten del av alla partiklar. De är inte ens farliga. Tyvärr är Du en av dom som har låtit sig luras av de som försöker tuta i folk att dubbdäcken är livsfarliga.

Marshfield sa...

Partikelhalterna HAR reducerats kraftigt i Oslo när dubbdäck-användningen reglerades - varför? Varför ser man samma mönster i tex Söderledstunneln i Stockholm. När dubbdäcken sätts på ökar partikelhalterna kraftigt och vice versa? Direktemissionen är påtaglig med dubbdäck!

Dubb är säkert bra, åka omkring i stridsvagnar är också väldigt säkert, frågan är var går gränsen?
Ska vi inte sammanväga ALLA aspekter, och inte blunda för hälsoeffekten? Vad tjänar samhället (barn o sjuka bl a) på att vi sticker huvudet i sanden och förnekar? Vad bidrar du till - ett bättre samhälle ?

Varför ska jag lyssna på dej och inte medicinsk expert som säger att slitagepartiklar har påtagliga negativa hälsoeffekter? Att sen avgaspartiklar har en starkare koppling till förtida död innebär ju INTE att dessa partiklar är ofarliga! Kanske du ska tänka om och nyansera ditt resonemang.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Marshfield skriver att partiklarna har reducerats kraftigt i Oslo. Det är inte sant. Om de hade gjort det så skulle man ha betydligt lägre värden än idag. En viss reduktion har skett, men inte motsvarande andelen dubb. Nu är man nere i 16% bilar (mot tidigare 70-80%) som har dubbdäck i Oslo, men utan motsvarande effekt i PM10.

Jag anser att luften skall förbättras, men inte till priset av en försämrad säkerhet. Om alla kör omkring med dubbfria däck så ökar halkan dramatiskt när det blir halt. För att motverka detta tvingas väghållarna öka saltningen och sandning. Mijömässigt blir det knappast bättre.

Hela denna debatt startade med att de som förespråkar dubbfritt gick ut i media med uppgifter om att dubbdäck förorsakar ett antal dödsfall. Särskilt DN var flitiga att föra ut dessa felaktiga uppgifter. Nu bygger man vidare på dessa överdrivna påståenden. Tyvärr var debatten onyanserad från början. Jag har inget emot att dubbdäcksandelen i storstäder minskas, det är säkert bara bra, men vi måste ha en lite mer saklig debatt när det gäller farligheten.

Ramse sa...

Dubbdäckens tid är förbi. Trafiksäkerhet handlar inte om järnskot i däcken utan om hur vi trafikanter kör fordonet speciellt när det kan vara halt på vintern. Jag och min fru har kört på dubbfria vinterdäck i 12 år utan några incidenter. Snarare är det så att dom som har dubb tror att dom kan köra som om det vore sommarväglag.
Man kan inte nonchalera de studier på hälsoeffektrna av dubbdäcken som Halvard tycks göra.
Vi skall heller inte glömma de andra stora problemet med dubbdäck nämligen kostnaderna av slitaget som orsakas av dubbade vinterdäck. Varje vinter nöts asfalt ner för flera mångmiljonbelopp så stora belopp så att inte ens VV riktigt har koll på denna kostnad. Denna kosntand skulle man istället kunna lägga på att göra vägarna säkrare.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Tack Ramse för Din kommentar! Tänk om man kunde resonera på samma sätt när det gäller säkerhetsbältet, dvs. att man inte behöver bältet därför att det handlar bara om hur föraren kör. Dubbarna är precis som säkerhetsbältet, en säkerhetsåtgärd som gardering vid oförutsedda händelser. Numera är s.k. svart is allt vanligare, dvs. is som man inte ser. Kommer man lite för fort in på svartisen så kan bilen bli mycket svår att kontrollera. Dubbarna ger ett extra grepp som gummit aldrig kan ge. Gummit bara polerar isen så det blir ännu halare.

Mycket bra att Du och Din fru har kört i 12 år utan en enda incident. Ni är uppenbarligen bra och försiktiga bilförare. Det är inte alla. Dessutom är det så att Ni har haft förmånen att utnyttja det extra grepp som dubbarna ger även dom som kör dubblöst. Visst orsakar dubbarna ett visst vägslitage, men den tunga trafiken är ett större problem. Dessutom är det så att dubbarna, genom att riva i asfalten, skapar ett bättre grepp för alla däck även sommartid när vägen kan vara våt och hal av den anledningen.

Fortsätt köra lugnt och fint. Gott Nytt År önskar Halvard

erila sa...

Så dessa nya forskningsrön är bara nonsens då? Detta är dock vad som publicerats idag, den 10 november 2009:

Dubbdäcken kanske kan vara ännu farligare för hälsan än vad man har trott hittills. En studie som presenteras idag visar att dubbdäcken frigör mycket små partiklar som lätt hamnar i blodet.
Om dubbdäcken och nanopartiklar

– Vi har kommit fram till att de här riktigt små partiklarna är knutna till dubbdäck, säger Mats Gustavsson som är forskare på väg och transportforsknings institut VTI i Linköping.

På ett testlabb i Linköping undersökte forskarna flera olika däck både dubbade och odubbade. Däcken kördes i en provägsmaskin och luften i labbet studerades för att fastställa vilka partiklar som bildades. Resultatet överaskade forskarna, för att just när de provkörde med dubbdäck så bildades mycket små partiklar som även kallas för nanopartiklar.

– Nu ser vi tydligt att partiklarna har någon koppling till dubbarna i sig, och det var ganska oväntat, säger Mats Gustavsson, på VTI.

Det finns mängder med olika nanopartiklar, både farliga och ofarliga. Men generelt sett anses de farligare än andra partiklar med tanke på att de lätt kan komma in i blodet.

– De behöver alltså inte hamna i blodet, utan de kan vara skadliga ändå var helst de befinner sig i kroppen. Men det är vanligt att de blir mer aktiva när de blir små, och därför ska man ha koll på de här partiklarna, säger Lennart Möller, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna.

Mats Gustavsson hoppas att resultaten ska ligga till grund för nya bedömningar kring hälsoriskerna i samband med dubbdäck användandet:

– Förutsatt att det här stämmer med verkligheten, nu är vi fortfarande i ett labb, men förutsatt att de stämmer får man omvärdera dubbdäckens effekter, säger Mats Gustavsson.

erila sa...

Att jämföra körning utan säkerhetsbälte med körning utan dubbdäck är väl ändå en haltande jämförelse. Dubbdäck påverkar bevisligen partikelhalten i luften och egen och andras hälsa. Det kan man väl inte säga att säkerhetsbälte gör.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

erila skriver initierat om de nya rönen som VTI har publicerat idag. Tyvärr fortsätter VTI att använda en maskin för att få fram partiklar som ger ett resultat som saknar all relevans med normal vägkörning. Det finns ingen bil som konstant kör med 5 meters svängradie dygnet runt. Det är inte konstigt att man lyckas producera en massa partiklar på det sättet för att sedan skrämma upp politikerna.

Vägverket, som är en av sponsorerna bakom EMFO, vill helst ha bort dubbarna av kostnadsskäl. VTI har visat i en rapport nyligen att man i Stockholm går ifrån de dyrare slitstarka beläggningarna och ersätter dessa med enklare och billigare beläggningar. Då ökar naturligtvis slitaget och ett sätt att motverka detta är att få bort dubbarna.

Det om det. Jag har tidigare skrivit att jag inte är emot minskad dubbanvändning inne i städerna, det tycker jag är helt OK, men när VTI och Vägverket på det här sättet skrämmer upp politiker till att vilja förbjuda dubb, alternativt belägga dem med skatter/avgifter tycker jag det är fel. Det finns många människor som inte har så mycket pengar för att plötsligt byta till dubbfria däck. Detta är en allvarlig ekonomisk fråga som forskare och politiker helt negligerar.

Låt istället övergången till dubbfria däck ske på ett behärskat sätt. Det kommer nog vad det lider, Mats behöver inte vara orolig.

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

erila skriver att jämförelsen mellan dubbdäck och säkerhetsbältet haltar. Uppenbarligen förstår inte erila att dubbdäck används av säkerhetsskäl. När det är blankis på gatan, vilket det ofta är i södra Sverige numera på vintrarna, får ett odubbat däck nästan inget grepp alls. Dubbarna däremot kan mer än fördubbla friktionen. Detta kan spara olyckor och liv, vilket har tidigare visats av VTI. Precis som säkerhetsbältet. Om erila resonerar att hon/han inte behöver dubbdäck därför att hon/han aldrig råkar ut för plötslig svår ishalka, så är det samma resonemang som att "jag behöver inget säkerhetsbälte därför att jag aldrig krockar". Ganska dumt resonerat.