lördag 29 november 2008

Överge inte vår bilindustri

Staten skall naturligtvis inte äga någon bilindustri, men däremot är det viktigt att man på något sätt fungerar som en katalysator för att få bilindustrin att återhämta sig och vidareutvecklas i en ny riktning. I efterhand kan man konstatera att utvecklingen av SUV-bilar inte var en sund idé, även om Volvo har tillfälligt tjänat mycket pengar på dessa på vissa marknader. Nu gäller nya krav och det vore synd om de måste lida för tidigare missbedömningar av den framtida utvecklingen.

Läs också gärna fd Volvochefen Hans-Olov Olssons debattinlägg på Dagens Industri.

Volvo:s varumärke har ett mycket stort värde, kanske mycket större än vad vi svenskar uppfattar. Därför ser jag det som naturligt om Volvo AB, som en gång sålde Volvo Personvagnar till Ford (jag var själv med på bolagsstämman), går in och på olika sätt skapar ett mycket större samarbete än vad som finns idag. De kanske till och med, med statens hjälp skulle kunna köpa tillbaka Volvo PV tillfälligt med ett uttalat mål att sälja av det till en ny ägare, som har bättre förutsättningar än Ford att ta hand om värdena i Volvo PV.

Volvo har ju ännu betydande egna utvecklings- och provningsresurser och har bidragit mycket även till Ford:s utveckling. Låt inte all denna kunskap och oersättliga värden gå till spillo.

Volvo är ju en mycket stor arbetsgivare i Göteborg och en nedläggning av verksamheten skulle säkerligen tillfoga inte bara Göteborg utan även hela landet betydande skada, som skulle ta mycket lång tid att ersätta. Volvo är en del av den svenska industriella utvecklingens stolthet och har således även andra värden än de rent ekonomiska.

När det gäller Saab däremot så lär samordningen av utvecklingen och delar till bilarna med GM ha gått mycket längre. Saab är också en tillverkare, som visserligen har utvecklat bilar ifrån början med egna geniala idéer, men som på grund av sin litenhet har haft svårt att få en lönsam tillverkning. Jag minns redan för över 30 år sedan vid samtal med inköpssidan att man stolt berättade om planerna att gå upp till 150 000 bilar per år. Hade de kunnat göra det då och vidareutvecklat marknaderna så hade de säkert haft en annan sits än vad de har idag. Saab är som enskild tillverkare helt enkelt för liten för att kunna sälja på alla de marknader som krävs för att få lönsamhet. Tyvärr har inte GM lyckats lyfta Saab tillräckligt för att få lönsamhet.

Fordonsmarknaden är en oerhört tuff marknad och flera bilfabriker kommer säkert att få stryka på foten. Detta hände i England redan på 50/60-talet och vi ser det nu igen i USA. Man lägger ner fabriker för tillverkning av vissa märken, men varumärkena lever vidare. Låt det inte bli så för Volvo.

Inga kommentarer: