torsdag 1 oktober 2009

debattinlägg

DN Debatt hade tyvärr inte utrymme att ta in mitt inlägg i debatten. Jag anser att debatten är viktig och återger här nedan mitt inlägg.

Replik: Förslag om lokala dubbdäcksförbud ett hastverk

I DN Debatt den 28/9 fortsätter dubbdäcksdebatten. Per Kågeson menar att man bör göra som man har gjort i Oslo, det vill säga införa kraftiga avgifter för de som använder dubbdäck. Det finns säkert inte anledning att ifrågasätta ambitionen att minska andelen dubbdäck just i storstadstrafik, men frågan är hur detta skall göras. Förbud och avgifter är dock inte rätt väg.

Den norska modellen innebär att man bestraffar dubbdäcksanvändarna genom mycket höga avgifter. Detta trots att de som kör med dubbdäck skapar säkerhet för de som kör odubbat. De dubblösa däcken slirar vid minsta halka och gör det ännu halare för efterföljande bil. Dubbarna däremot ruggar underlaget och skapar bättre förutsättningar för gummit i däcket att få grepp när det är halt ute.

Mätningar av andelen dubbdäck i trafiken vintertid, som görs av däckbranschen i samarbete med bland andra Vägverket, visar att andelen dubbfria däck ökar. Det finns god anledning att tro att andelen dubbfria däck kommer att accelerera redan i år. Låt denna utveckling fortsätta på naturligt sätt. Tvinga inte osäkra bilister att välja dubbfria däck, som de inte behärskar på ishal väg. Har de sämre ekonomi kanske de måste välja ett billigt alternativ som inte är optimerat för Norden och då är risken mycket stor att de utgör en allvarlig trafikfara vid vinterväglag.

Rätten för kommuner att själva besluta om lokala dubbförbud har drivits mycket hårt i Stockholm. Mätningar på Hornsgatan under flera år ligger till grund för antagandet att det är dubbarna som är orsaken till höga partikelhalter PM10 vintertid. Även i ett helt dubbfritt land som Tyskland upplever man kraftigt förhöjda PM10-halter just vintertid. Man kan därför inte vara helt säker på hur stor del av PM10-halterna som dubbdäcken verkligen står för. Om man nu av politiska skäl anser sig tvungen att införa lokala dubbförbud så bör detta endast ske på Hornsgatan i Stockholm under en hel första säsong. På så vis undviker man att riskera att få en alltför snabb övergång till dubbfria däck i hela södra Sverige där risken för ishalka runt noll grader är som störst.

Mer sand och salt blir säkert en konsekvens om dubbdäckens ruggning upphör vid ishalka. Bägge dessa åtgärder leder ofelbart till nya miljöproblem, som inte har beaktats.

Inga kommentarer: