söndag 18 oktober 2009

Propaganda mot dubbdäck ökar risken

All propaganda mot dubbdäck ökar risken för att många inte monterar vinterdäcken i tid. Det är framförallt nu när frosthalka uppstår som risken är störst att råka illa ut. Blixthalkan slår till och man kör omedvetet alldeles för fort under omständigheterna.

Det vore mycket klokare om myndigheter och politiker kunde ägna sina ansträngningar åt att folk kunde köra säkert istället för att bry sig om lite damm som uppstår från många olika källor. Även odubbade däck virvlar upp dammet som finns på vägbanan.

När man vistas i utlandet, t ex England där det finns många gånger fler bilar än i Sverige på en mycket mindre yta, så inser man att hela diskussionen om PM10 i Sverige är som ett bråk mellan småungar i en sandlåda. Inte minst där kan man riva upp mycket sandkorn! I Sverige vill vi gärna vara världens miljösamvete. Se till att lösa de verkliga problemen istället.

2 kommentarer:

brodeur sa...

Har du siffror på hur mycket partiklarna (PM10) har minskat i Oslo?

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Ja, det finns siffror sedan den tiden man hade 80% dubbdäck i Oslo till dagens cirka 20%. Statistik är naturligtvis alltid svår att tolka eftersom det finns många faktorer som kan påverka PM10-produktionen, t ex utifrån kommande partiklar, vägunderhåll, utbyte av beläggningar, väderförhållanden, hastigheter och trafikmängd för att nämna några.

När dubbdäcksandelen var runt 70% på Kirkeveien i Oslo i mitten på 90-talet, så låg PM10 halten runt 45 mikrogram per kubikmeter.

När dubbdäcksandelen har minskat till mindre än 20% under senare år så är PM10-halten runt 25 mgr/kbm. Den borde ha kanske legat på runt 12,5 mg/kbm om dubben är huvudansvarig för PM10, vilket forskarna oftast påstår i sin kampanj mot dubbdäcken.