tisdag 23 oktober 2012

Straffa inte de som skapar säkerhet

I SvD skriver man om att regeringen förbereder för att en avgift för dubbdäcksanvändning skall kunna införas.

Korkat förslag
Man tänker välja ut en viss kategori av bilister för att, som man påstår, åstadkomma en förbättring av luftkvalitén. Den kategorin bilister det gäller är de som skapar säkerhet vintertid för de som kör odubbat! Förslaget är således hur korkat som helst och Lena Ek (C) vet inte vad hon pratar om. Hon borde upplysas!

Minska trafiken
I DN skriver man att den som förorenar luften också skall stå för kostnaden. Vill man förbättra luftkvalitén i städer med mycket trafik finns det bara en lösning och det är att minska trafiktätheten. Alla bilister förorenar luften, och det i betydligt högre grad än den förorening som dubbdäcken orsakar. Nanopartiklar, som främst kommer från förbränning och avgaser, kommer lätt ner i lungorna och ut i blodet. Det gör inte de större PM10-partiklarna. Bromsdamm är en annan farlig förorening som skapas varje gång ett fordon får bromsa, t ex vid trafikljus.

Inga kommentarer: