onsdag 9 april 2008

Luftföroreningar

Dubbdäcken beskylls oftast som huvudorsaken till ohälso på grund av luftföroreningar i trafikmiljön. Äntligen finns en rapport där man, i varje fall i tidningen, inte nämner ordet dubbdäck. Däremot talas det om avgaser, något som mycket lättare tränger ner i lungorna än de större partiklar från vägsltage, bromsdamm, sand mm. En senare artikel finns också hos SvD.

Avgaserna är farliga och de har inga positiva sidor, vilket dubbdäcken har. Dubbdäck skapar grepp för de som kör odubbat och ökar trafiksäkerheten vid ishalka. Därför är den kampanj som har riktats mot dubbdäcken i vinter ensidig dvs. tar inte hänsyn till säkerhetsaspekterna.

Något egendomligt sägs i tidningen att barn som bor i city i Stockholm har inte större problem med astma och allergi än de som bor längre ut i förorterna. Detta trots att det är just i centrala Stockholm där det finns stora trafikmängder och där man har de största halterna PM10 partiklar. En förklaring sägs kunna vara att husen i city är äldre. Av det drar man slutsatsen att det inte är bra att vistas i nyare hus. Det är alltså inomhus problemen är som störst, eller vad menar man egentligen?

Jag håller helt med Marregurra i dennes kommentar om att man måste göra något åt orsakerna till partiklarna. Frågan är bara vad som är rätt att göra. Partiklarna försvinner inte för att man tar bort dubbdäcken. Däremot minskar trafiksäkerheten och olycksriskerna ökar. Ett förlorat liv i en trafikolycka leder till i snitt 37 förlorade år. Dubbdäcken har kommit att bli en bra strykpojke i frågan om PM10. Vägverket vill inget hellre än att få bort dubbdäcken eftersom man ligger väldigt långt efter idag i vägunderhållet. I slutändan måste någon betala på något sätt för bristerna.

1 kommentar:

Marregurra sa...

Dubbdäck-grövre partiklar-starkare kopplingar till luftvägssjukdomar. Avgaser-finare partiklar-starkare koppling till hjärt/kärlsjukdom är ju det man antar för tillfället (utan att ha en aaaaning om mekanismerna). Men ny forskning visar att grovt damm från Sahara påverkar dödlighet i Barcelona, så vad vet man egentligen?? Forskningen är helt enkelt inte i det stadiet att man kan dra säkra slutsatser om olika källors specifika effekter. Vad vi verkligen vet är att inandningsbara partiklar påverkar hälsa negativt. Det borde räcka för att inse att vi bör göra vad vi kan för att minska halterna av dessa partiklar.