söndag 20 april 2008

Vad är miljön värd?

Nu har man funnit att etanol förorsakar utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten som är cancerogena. När det gäller slitage av bildäck med högaromatiska oljor så orsakar man också utsläpp av PAH (polyaromatiska kolväten). Med anledning av detta har EU i ett direktiv förbjudit användning i bildäck av högaromatiska oljor som innehåller polyaromatiska kolväten från 2010. En del påstår att det ökar rullmotståndet, som ju inte är bra för miljön. Man kan bara konstatera att det här med miljön är minsann inte enkelt.

Innebär detta att det blir förbjudet att använda etanol vintertid mån tro?

Inga kommentarer: