tisdag 17 februari 2009

Teknikens Världs ledare

I senaste numret av Teknikens Värld (nr 5, 12 febr -09) skriver chefredaktören Daniel Frodin att han numera ifrågasätter Vägverkets agenda vad gäller frågan om dubbdäcken. Referenser görs till Prof. Thomas Sandströms forskning vid Umeå Universitet, där dödligheten orsakad av partiklar i luften behandlades. Det sägs inget i forskningsrapporten om att dubbdäck orsakar problemen, däremot anger man t ex vedeldning som en bov i sammanhanget.

Referens görs också till SMHI:s rapport om luftpartiklar, där man konstaterar att det är de mindre partiklarna PM2,5 som kan försämra hälsan. De orsakas i första hand inte av dubbdäck.

Teknikens Värld konstaterar att orsaken till att Vägverket vill minska dubbantalet till 50 per rullmeter är i första hand att de vill minska kostnaden för vägslitaget. Det har också varit min uppfattning sedan länge. Det är så opportunt att kunna använda miljö-/hälsoargument i dessa dagar. Där räcker det med en misstanke för att man skall kunna ta bort en möjlig orsak.

Frodin skriver också att däcktillverkarna är intresserade av att få bort dubbdäcken eftersom de är en så liten del av deras sortiment. Min uppfattning är att det kan kanske gälla vissa stora internationella tillverkare, som nu har anslutit sig till de som förespråkar att dubben skall bort av miljöskäl, men inte alla. Dubbdäcken är fortfarande den viktigaste delen i ett vinterdäck för att förbättra säkerheten på mycket hal is.

SMHI har konstaterat att det blir sannolikt mera svart is i framtiden tack vare förändringarna i det globala vädret. Temperaturen kommer sannolikt att kretsa oftare runt noll grader, även om vi just nu upplever en mycket kall period.

Teknikens Världs omsvängning i denna fråga är välkommen. Vid ett seminarium i Stockholm stads lokaler i april 2008, där myndigheterna försökte övertala brukare (främst företag som äger stora flottor med bilar) fanns en inbjuden representant för Teknikens Värld som berättade om deras vinterprov som sa' att dagens dubbfria däck är minst lika bra som dubbdäck. Hoppas att det är slut med det!

Inga kommentarer: