fredag 13 mars 2009

Dubbdäck ett politiskt slagträ

I DN skriver man att Alliansen vill kunna förbjuda dubbdäck. Ulla Hamilton (m) är den som står bakom uttalanden om att man vill ha rätt från kommunernas sida att lokalt förbjuda dubbdäck. Har inte de senaste forskningsrönen nått fram till miljöfolket i Stockholm?

I en rapport från Väg- och Transportforskningsinstitutet beskriver forskaren Lena Nerhagen kostnadsbilden för olika åtgärder vad gäller partiklar av olika storlek och från skilda källor. VTI 635A och notat 32A visar att det är viktigare (lönsammare) att arbeta med att reducera partiklar från förbränning (såväl från trafiken som från bostadsuppvärmning) än att jobba med att reducera/eliminera dubbdäck. Lena Nerhagen skriver i en sammanfattning följande:

En slutsats är att om man önskar minska den effekt på dödlighet i befolkningen som dessa källor orsakar bör man fokusera på emissionerna från förbränning snarare än slitagepartiklar.

EU:s gränser är en sak och det verkar som om det är det viktigaste i hela debatten om dubbdäcken för politikerna, inte människors hälsa, trots att det är egentligen det som det borde handla om. Dubbdäcken är helt enkelt ett väldigt lämpligt slagträ att ta till. Får man bort dubbdäcken så är problemet löst, tror man!! Säkerheten vintertid får inget som helst utrymme i debatten.

Inga kommentarer: