söndag 25 maj 2008

Svar till Mats

Beträffande Din kommentar om att jag 'spelar i lägsta division', så avser rubriken 'rejäla tag på Hornsgatan' samtliga åtgärder sammantagna. Att träd är mer en estetisk åtgärd, som har störst betydelse på sommaren är ganska klar. Några tujor ska man naturligtvis inte behöva plantera. Du utgår från att det bara är dubbarna som är problemet eftersom de enbart finns vintertid.

Trafikomläggningar och hastighetsbegränsningar är kanske de viktigaste åtgärderna. Den s.k. tysta asfalten minskar vägbanebullret, men påverkar inte motorbullret. Nackdelen med tyst asfalt är, som Du skriver, att den sätts igen med tiden.

Under vintern har Stockholms stad (miljöförvaltningen tillsammans med Vägverket och Stockholms Läns Landsting) bedrivit en ganska hård kampanj i media mot dubbarna. Detta tillsammans med den effekt som en utebliven vinter under stora delar av säsongen har haft på folk i allmänhet kommer att leda till att fler kommer att aktivt välja dubbfria däck kommande säsong. Förra årets broschyr som man delade ut till alla hushåll hade naturligtvis ingen synbar effekt på bara en säsong. Sådana åtgärder måste ses på lång sikt.

Du skriver att politikerna inte bryr sig om vad forskarna säger. Du ser problemet enbart ur aspekten PM10 och dubbarna, men problemet är mycket större än så. Forskningen har visat att mindre partiklar från förbränning har mycket allvarligare effekter är PM10. I Tyskland visar en studie på ett sjukhus att vistelse i en trafikmiljö hos patienter som sedan intagits för hjärt- kärlproblem har haft en klar betydelse för anfallet. Där finns inga dubbdäck.

En av forskarna sa' en gång i en TV-intervju att lösningen för att få bort de värsta partiklarna (nanopartiklar av vilka det förekommer runt 50 miljoner per liter luft på Hornsgatan) är att byta ut bilparken till andra typer fordon, men reportern insåg att det inte var möjligt annat än på mycket lång sikt.

För att få klart bättre förhållanden behövs mycket mer åtgärder än enbart mot dubbarna. Tar man bort dubbarna så får man andra effekter på trafiksäkerheten som är mycket värre. En enda dödsolycka i trafiken kan i snitt innebära 37 förlorade levnadsår. Det skall jämföras med en förtida död på ett par månader för de som drabbas av effekterna från vägdamm. Dessutom så kommer inte PM10 att försvinna bara för att man tar bort dubbarna. Det visar PM10-halterna i centraleuropa där man inte har några dubbar. Stockholmsluften är trots allt mycket ren jämfört med många andra städer i Europa, vilket flera politiker har konstaterat.

Tack för Dina synpunkter!

lördag 17 maj 2008

Rejäla tag på Hornsgatan

Äntligen ett besked om att man tar tag i luftföroreningsproblemen på Hornsgatan på ett bra sätt. Svd skriver idag att hastigheterna skall regleras, trafik ledas om till Södermälarstrand, träd planteras och beläggningen bytas till s.k. tyst asfalt. Alla är åtgärder som kommer att leda till en betydligt bättre trafikmiljö. Tack Mikael Söderlund (m) för de kloka besluten!

Samtidigt kan man i artikeln inte låta bli att kommentera dubbdäcken. Dessa är viktiga för trafiksäkerheten och behövs i all trafik vintertid. Åtgärderna kommer att förbättra luften hela året, framförallt på sommaren då folk är ute mera. Det finns forskningsresultat som visar att det är andra partiklar som är farligare än de som kommer från vägslitaget. Därför behövs åtgärder som har effekt året runt, och nu har man definitivt tagit ett steg i rätt riktning.

Effekterna av Vägverkets och Stockholms Läns Landstings m fl kampanj under vintern mot dubbdäcken, samt det faktum att just den gångna vintern var ovanligt mild, kommer säkerligen att leda till att flera nydäcksköpare den kommande vintern kommer att välja dubbfria vinterdäck. Greppet på halt underlag är beroende av att det finns andra som kör dubbat, så man kan bara hoppas på en bra balans mellan dubbat och odubbat.

fredag 16 maj 2008

Bredda Nissastigen

Gislaveds och Hylte kommuner har gått samman och bildat en kampanjorganisation för att påverka politiker och Vägverket att bredda Nissastigen, dvs. väg 26. En länk till deras hemsida finns här:Nissastigen är en pulsåder för mycket trafik, särskilt tung trafik som man kan se varje kväll komma i långa tåg på väg norrut. Omkörningsmöjligheterna är inte särskilt många för den tunga trafiken och det gör att köbildningen kan bli besvärande med farliga omkörningar av personbilar som följd. Sommartid är det dessutom mycket husvagnar som kommer på Nissastigen.

Gislaved saknar järnväg
Gislaved har inga järnvägskommunikationer och man är således helt beroende av bilen om man inte vill åka buss. All godstrafik måste gå med lastbil. Detta kräver bra tillfartsvägar till orten för att man skall kunna attrahera industri.

Ombyggnad till 2+1-väg av förbifarten
I vinter byggde Vägverket om Gislaveds förbifart, en väg av mycket god klass, som öppnades för inte så många år sedan. Den var så bra att den fick 110 km/t som hastighetsgräns och gav många möjligheten att sträcka ut efter besvärliga sträckor norr och söder om Gislaved. Nu är den ombyggd till 2+1-väg, som alla andra 110-vägar, trots att vägavsnittet var av mycket hög klass och inte var känt för svåra olyckor. Man valde således att lägga pengarna på denna ombyggnad istället för att bygga om andra sträckor där flera dödsolyckor har skett. Det var ett byråkratiskt beslut som togs därför att man centralt hade bestämt sig för att alla 110-sträckor som inte var motorväg skulle byggas om till 2+1-väg (oavsett olycksstatistik). På sikt är kanske 2+1-vägen riktig, i varje fall om man inte kör MC, men för 26:ans del kom den för tidig. Det finns andra sträckor som är viktigare och som nu måste åtgärdas.

På med vinterdäck!

Inte trodde man att det skulle bli riktig vinter igen i mitten på maj. Idag den 18 maj fortsätter problemen och det rapporteras att bilar med sommardäck kanar av glashala vägar. Med sommardäck är det egentligen oansvarigt att ge sig ut i ett sådant väglag. I mars får man inte göra det, men i maj går det bra trots att skillnaderna inte är så stora. Möjligen blir det mer slaskartat i maj och försvinner snabbare. Nu finns det inga dubbdäck heller som minskar halkan.

Man får hoppas att väghållarna var snabbt ute och röjde så att folk kunde ta sig fram om de nu måste ge sig ut på halkiga sommardäck. Det här är ett tillfälle då det faktiskt kan vara bra att köra odubbat och vänta med att byta till sommardäck tills risken för snö är minimal.