fredag 29 augusti 2008

Partiklar i luften påverkar vädret

I en artikel i SvD 29 aug skriver man om hur vädret kan variera mellan vardagar och helger. Forskarna hänvisar till att partiklar i luften är orsaken till variationerna. Partiklarna kommer troligen främst från industrin, men även från trafiken.

När det gäller den globala uppvärmningen så lär partiklarna ha en positiv effekt, såtillvida att de ökar nedkylningen. Detta stämmer dock inte riktigt med vad som skrivs i artikeln, där en forskare säger att det blir varmare under veckodagarna. Då kan man förvänta sig mest partiklar på grund av att trafiken är tätare och industrierna går för fullt. Frågan är uppenbarligen komplex. Att det dessutom verkar vara tvärtom på vintern gör det inte lättare att förstå vad som är den verkliga orsaken. På vintern har man också effekterna av inversion, som kan öka partikelhalterna under inversionens lock och därmed kanske bidra till att det blir varmare. Frågan är om inversionerna tar hänsyn till om det är veckodag eller helg.

Forskningsresultaten som har lett till publiceringen av artikeln kommer från Spanien där det inte finns några dubbdäck som orsakar partiklar. I Sverige finns en debatt om dubbdäckens betydelse för partikelbildning. Frågan är om inte detta, trots allt, är endast en liten del i ett mycket större sammanhang när det gäller partiklar i luften som vi andas. Skall vi försaka en viktig säkerhetseffekt vintertid för att lösa ett problem, som faktiskt finns under hela året?

söndag 17 augusti 2008

Dubbdäcken är inte huvudorsaken

I en artikel i SvD 15 augusti skriver man återigen om den dåliga luften på Hornsgatan. Det är kanske inte så underligt. Cirka 40 000 bilar passerar dagligen platsen där man mäter luftens kvalité. Det vore konstigt om inte luften blev smutsig av all trafik. Tyvärr tycks man ha fastnat i dubbfrågan. Dubbarna förekommer endast vintertid, men det till trots så har det tidvis i sommar uppmätts ganska höga värden på partiklarna även om man över hela dygnet inte har överskridit EU:s gränser. Det har visat sig på andra håll i Europa, där dubbar inte förekommer, att överskridanden av EU:s gränser på partikelhalterna sker vintertid och inte sommartid. Det har väl antagligen med väderleken att göra, samt att fler kör bil på vintern och att bränsleförbrukningen är högre vintertid.

Dubbarna är naturligtvis en del i problematiken, men åtgärder som att höja P-avgiften för bilar med dubbdäck är löjeväckande. För det första står ju bilarna stilla när dom är parkerade, och för det andra är det de som kör dubbat som skapar extra grepp för de som kör odubbat. Varför skall de då straffas? Man hör ofta om folk som säger att de har kört odubbat i många år utan problem. Det har de kunnat göra tack vare att andra kör dubbat. Om folk har kört i många år med odubbade däck utan problem är det lite konstigt att inte detta har spridit sig i bekantskapskretsen. Personligen tror jag att det gångna årets kampanjer i media mot dubbdäcken i Stockholm kommer att visa sig i år i en ökad användning av odubbade däck, men det är bara kanske var femte bil som behöver nya däck (bortsett från taxi), så det kommer att ta lite tid.