onsdag 27 maj 2009

Rättvisan segrar!!

Det var skönt att läsa att rättvisan äntligen har segrat i denna tragiska historia, alltså kraschen mellan två bussar vid Rasbo, Uppland vintern 2007. Vad Tingsrätten tänkte när de dömde den unga flickan som körde bussen som kom ur spår kan man undra över. Det finns ju så många faktorer som är svåra att väga in efter olyckan. Jag har hela tiden känt mycket starkt för att chauffören i detta fall blev felaktigt dömd. Hon får ju ändå leva med detta förfärliga minne resten av livet.

Inte minst inverkar pressen att hålla tidtabellen såväl ur bussbolagets synpunkt, som för resenärerna som inte vill ha några förseningar.

Vad med Vägverkets gränser för hur mycket snö (modd) det får finnas på vägen och dess relation till den tillåtna hastigheten?

Vad med inverkan av det parkerade stora lastfordonet precis intill vägbanan vid olycksstället?

Var framdäcken tillräckligt bra för att ta upp de sidokrafter som luftdraget vid passage av det parkerade fordonet och de bakre vinterdäcken på bussen orsakar då bussen slirar i modden?

Det finns säkerligen många fler frågor, men vi får hoppas att vi nu kan lägga denna olycka bakom oss och att framförallt Vägverket och bussbolaget har lärt sig något av denna fruktansvärda olycka.

fredag 15 maj 2009

öppet brev

De fyra allianspartierna i Stockholms stadshus har skrivit ett öppet brev till Miljöministern Andreas Carlgren där de skriver att regeringen har dubbdäcksfrågan i sina händer. SvD skriver om detta den 13 maj.

De vill att Stockholms lokala politiker själva skall kunna reglera dubbdäcksanvändningen. En viss minskning av dubbdäcksanvändningen i Stockholm är säkerligen inte fel, men frågan är hur detta skall göras. Det område kring vilket partikelproblemet har surrat mest är Hornsgatan. Gatan är en av Stockholms mest trafikerade gator med höga hus på båda sidor om platsen där man mäter partikelhalterna. Även om de grövre PM10-partiklarna minskar då dubbdäcken försvinner, så återstår andra problem från den mycket täta trafiken. En upprustning av Hornsgatan för 130 MKR skall minska en del av dessa problem.

Om Hornsgatan stängs av för all trafik med dubbdäck vintertid så kommer de som anser att de behöver dubbdäck av säkerhetsskäl att tvingas ta stora omvägar för att kunna ta sig till t ex Ringvägen och vidare. Detta förorsakar ökad bränsleförbrukning, och därmed ökade utsläpp av avgaser och koldioxid, längre restid och därmed ökade kostnader. Detta är bara ett exempel bland många i hela Stockholm.

I andra städer kommer kommunpolitikerna säkerligen att vilja göra likadant. Följden blir att många bilister tvingas använda vinterdäck utan dubb och det är samtidigt färre dubbade däck som skapar bättre grepp för dem på isiga gator. Tvärtom kommer de själva att polera isen när de glider fram utan dubb.

Däckleverantörerna har meddelat, bl a i tidningen Däckdebatt att andelen dubbfria däck som sålts den gångna säsongen har ökat påtagligt. Man räknar med att det rör sig om en förändring av fördelningen mellan dubb- och dubbfria däck från 70/30 till cirka 60/40. Det är en mycket påtaglig förändring och det är troligt att denna utveckling kommer att fortsätta nästa år.

Det faktum att de dubbfria däcken ökar så pass kraftigt leder till tanken att det vore onödigt att tvinga fram en ännu snabbare övergång. De som äger dubbdäck idag vill naturligtvis av ekonomiska skäl kunna använda dem tills de inte längre duger som bra vinterdäck.

Övergången till dubbfria vinterdäck är således knappast problemfritt. De som hittills mest har kört på dubbfria däck är bilister som kör mycket bil och oftast långa sträckor på stora saltade vägar. Nu vill man tvinga en helt annan kategori bilister att övergå till dubblöst. Dessa kan vara bilister som inte har så stor körvana och som kör på varierande vägar där dubbdäcken gör nytta. Kanske skall de köra sina barn till olika evenemang.

Skatter eller avgifter på dubbdäck har också nämnts som en möjlig åtgärd för att få fler att använda dubbfria däck. Varför skall de som skapar grepp för de som kör utan dubb och polerar isiga gator straffas för detta? Egentligen borde det vara tvärtom. Även ökade parkeringsavgifter för dubbade bilar är fel tänkt i det avseendet.

En viktig fråga är hur man har tänkt sig kompensera för den ökade halkan när dubbdäcken försvinner, framförallt om de blir helt förbjudna i vissa områden. Sand ger också upphov till PM10 och salt är heller inte miljövänligt.

Om dubbdäckens vara eller icke vara drar ut för länge så kommer många som behöver köpa nya däck att avvakta och köra på alltför slitna gamla däck. Det förbättrar heller inte säkerheten.

Det skall bli intressant att se hur regeringen hanterar frågan. Vägverkets förslag till nya regler har varit ute på remiss och många remissvar har givits. Vi får säkert veta mer under sommaren.

Jag var själv i Stockholm den 12 maj och kunde konstatera att det fortfarande finns flera bilister som kör omkring med dubbdäck, trots att det inte har varit vinterväder på flera veckor. Sådant beteende är inte bra och det är förvånansvärt att inte polisen agerar så att dubbdäcken försvinner när de inte längre varken är tillåtna eller behövs.