torsdag 26 juni 2008

Tuffa Tyskland

Tyskland kräver nu att alla fordon som kör in i allt fler städer har en miljöetikett, som visar om fordonet är tillåtet eller inte i den aktuella zonen. Se SvD 26/6.

I Sverige har vi trängselskatt i Stockholm, som egentligen inte har något att göra med miljön annat än indirekt. En del bilar som kallas miljöbilar är dock undantagna trängselskatt tillsammans med en hel del andra undantag. Se Vägverkets hemsida för närmare upplysningar. Trängselskatten gäller endast svenskregistrerade fordon. Kanske är det dags att kräva miljöavgifter precis som i Tyskland? Varför skall utlandsregistrerade fordon få passera utan att betala? Vi är alldeles för snälla i Sverige.

Miljödekalen för Tyskland kan kosta upp till 375 kr om man skaffar den dyraste varianten (maskinskriven) hos ett privat företag. Se www.umwelt-plakette.de. Det går kanske snabbare än att skaffa dekalen genom myndigheterna.

I Sverige har vi fastnat i en debatt om dubbarna som boven i dramat om den dåliga luften i större städer. I andra länder där dubbar inte finns har man så stora problem att man måste införa restriktioner med hjälp av miljödekaler på alla bilar, även utlandsregistererade.

Dubbarna må vara en del av orsaken till partikelbildningen i luften, men är långtifrån den enda. Det syns tydligt i mätningar av partiklarna (PM10) under maj och juni på Hornsgatan i Stockholm där PM10 koncentrationer är höga vid flera tillfällen. De partiklarna kan omöjligen komma från dubbarna. Alltså finns det även andra källor. I Södertälje förekom ett kraftigt dygnsöverskridande den 3 juni, alltså en månad efter att dubbarna blev otillåtna.

Inför gärna krav på miljödekaler i Sverige också, men sluta att enbart skylla på dubbarna.

lördag 14 juni 2008

naturlig följd

Olyckstalen sägs vara de lägsta på länge, SvD 14/6. Det är säkerligen en naturlig följd av höga bensinpriser och lägre fart. Jag har hört folk som säger att de numera använder bilen så lite de kan. Vi får hoppas dom har hjälm när de cyklar! Själv skaffade jag hjälm nyligen eftersom jag märkte att det gick fortare på min nya 7-växlade cykel. Det kan vara farligt i dolda korsningar, som det finns gott om. Bilisterna tänker inte alltid på att det kan komma en cyklist i hög fart på en cykelbana som korsar en utfart från en mindre gata.

Pumpa gärna däcken på bilen med ett par extra 'hekto' utöver det rekommenderade så rullar det lite lättare. Däckens rullmotstånd står för ungefär 20% av det motstånd som skall övervinnas för att bilen skall rulla framåt. Vid hög fart är luftmotståndet betydande och det lönar sig att sänka farten.

Lufttrycket i däcken på cykeln har också stor betydelse för hur lätt det är att trampa. Pumpar man däcken så de känns hårda så stöter det kanske lite extra på stenkanter, men det är mycket lättare att trampa.

onsdag 4 juni 2008

Luftkvalitén dålig trots att dubbarna är borta


Trots att dubbarna är borta sedan över en månad så visar luftkvalitetsmätningar, som publiceras av Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund höga värden på PM10 på Hornsgatan idag den 4 juni. Faktiskt ett värde runt 120 mikrogram/kubikmeter luft. Värdet då ett överskridande noteras är 50 mg/m3 enligt EU:s krav.

Så här skriver Luftvårdsförbundet på sin hemsida under 'frågor och svar':
Orsaken till att PM10-normen överskrids längs många gator och vägar är att ca 70% av bilisterna i Stockholmsregionen kör på dubbade vinterdäck.

Under slutet på maj och början på juni har höga värden förekommit ett flertal gånger. Det innebär att dessa läggs till årsstatistiken och sedan skyller forskarna överskridanden på dubbarna. Här finns en hund begraven. Det finns starka skäl att anta att man använder miljö- och hälsa som ett argument för att bli av med så mycket dubbdäck som möjligt i syfte att minska vägslitaget. Det är Vägverkets sätt att spara pengar.

Tittar man sedan på Kungsgatan i Uppsala så är värdena också höga, 150 mg/m3. Det kan omöjligen vara dubbarna som orsakar så höga värden, de finns ju inte sedan över en månad tillbaka i trafiken. Det sägs att det är ombyggnadsarbeten vid järnvägsstationen som orsakar detta. Då kan man fråga sig om inte vanliga byggarbeten utefter gatorna också orsakar betydande PM10-utfall.

Det är helt uppenbart att det behövs mer forskning kring frågan om olika källor till PM10. Därmed inte sagt att dubbarna har en viss andel i produktionen av partiklarna. Man måste i detta sammanhang ha klart för sig att påståenden om att dubbarna står för merparten av partiklarna baserar sig på laboratorieprovning på en karusellmaskin som ger ett vägslitage orsakat av dubb som är helt irrelevant med normal vägkörning. Dubbarna skrapas kontinuerligt över vägytan i labprovningen. På vägen sker det skrapning endast vid kraftig acceleration, bromsning och i viss mån vid kurvtagning.