torsdag 31 maj 2012

Förvanskning av fakta

Vänsterpartiets beskrivning av dubbdäckens farligheter i DN är full av felaktigheter och förvanskningar. Politiska syften gör uppenbarligen ibland att man använder rapporter utan någon som helst respekt för sanningen och helheten.

Hundra miljoner nanopartiklar
I rubriken ropar man på förbud mot dubbdäck i hela Stockholms innerstad, samtidigt som man säger att vägtrafiken är sammantaget den enskilt största källan till luftföroreningar. Det sista må vara sant med tanke på att nanopartiklar spys ut genom avgaserna året runt. Det förekommer då och då upp till 1 hundra miljoner nanopartiklar per kubikmeter luft på en hårt trafikerad gata. Dessa ytterst små partiklar kommer ner i lungorna och ut i blodet. Dubbdäck bidrar inte till denna förorening av luften, och definitivt inte på sommaren då folk är ute som mest, har fönster öppna och sitter ute på kaféer. Möjligen dör dom då en förtida död av avgaserna.

Man dör inte av dubbdäck
Att folk skulle ramla ner och dö på grund av dubbdäcken är en fruktansvärd lögn, men det påstår dessa politiker. Allt för att få uppmärksamhet. Hur många som dör eller skadas svårt den dagen dubbdäckens rivningseffekt på blankisen saknas, det bortser man gladligen ifrån. Hänvisningen till norska erfarenheter är inte trovärdig. Norrmännen har ingen dubbfri miljö. De vågar påstå dessutom att svenska undersökningar visar att dubbfria däck inte försämrar trafiksäkerheten. De vet inte vad de talar om. Vi har ju heller ingen dubbfri trafik, så det är helt omöjligt att komma med ett sådant påstående.

Flera undersökningar visar dubbdäckens betydelse för att minska/förhindra olyckor
Det finns flera undersökningar, bland annat från Väg- och Trafikforskningsinstitutet i Linköping, som visar motsatsen, dvs. att dubbdäcken sparar liv och minskar olyckor. En undersökning av olyckor gjord av Motormännen för ett par år sedan visade tydligt att bilar med odubbade däck var inblandade i fler olyckor än bilar med dubbdäck.

Dubbdäck ger ökat grepp för de som kör odubbat

Utan dubbdäck skulle det bli bara halare och halare allteftersom de dubbfria däcken glider, spinner och polerar isen. Så är det bara. Det är först när dubbdäcken är helt borta som vi får se de verkliga konsekvenserna av ett dubbförbud.

Osaklig debatt undanbedes
Osaklig debatt i våra rikstidningar vill vi inte ha.