måndag 7 mars 2011

Vad var det jag sa'?

Det stora Aphekomstudien inom EU, där professor Bertil Forsberg, Umeå universitet, har lett den svenska delen av undersökningen, visar nu äntligen att det är avgaserna som är det stora problemet när det gäller olika sorters sjukdomar i luftvägarna och även hjärtkärlsjukdomar. Artikeln finns i Aftonbladet.

Städer som Bukarest, Rom och Aten, där det inte förekommer ett enda dubbdäck, är bland de värsta platserna när det gäller luftföroreningar från trafiken. För Stockholms del har vi så pass ren luft, som ligger inom normerna vad gäller de ultrafina partiklarna, att forskarna inte kunde hitta någon skillnad när de räknade på påverkan av livslängden. Antagligen må Hornsgatan m fl gator undantas eftersom trafikmängderna där skapar problem. På Hornsgatan kan det finnas då och då över 100 miljoner små partiklar per liter luft. Tänk på det nästa gång Du går utefter en hårt trafikerad gata. Inte underligt att mer än 500 barn, som bor nära hårt trafikerade gator i Stockholm har astma på grund av luftföroreningar. Partiklarna kommer inte från dubbdäck!

Det är dags att politikerna som har inriktat all sin kraft mot dubbdäcken börjar förstå vad det egentligen är fråga om och slutar ödsla energi på att minska trafiksäkerheten vintertid genom att förbjuda dubbdäck.

lördag 5 mars 2011

Kräv däck efter förhållanden

Med anledning av dagens artikel i SvD Brännpunkt vill jag gärna framföra nedanstående synpunkter.

Det är idag tillåtet att använda dubbdäck även på tunga fordon, men av olika skäl är det ytterst sällsynt att det görs. En av orsakerna kan vara att dagens regler för dubbdäck för tunga fordon är sådana att det är knappt lönt att kosta på dubbar. Dubbarna för tunga fordons däck får nämligen inte väga mer än 3 gram. En så liten dubb i ett stort däck för en lastbil eller buss gör mycket liten verkan i förhållande till de stora krafter det är frågan om på stora fordon. Bättre är i så fall att välja riktiga vinterdäck istället för de vanliga däcken som oftast används året runt.

Vissa typer av tunga fordon borde ha dubbdäck. Ett bra exempel är ledbussar, som blir allt mer vanliga i storstäderna. De är fantastiska på sitt sätt, men när det blir riktigt halt ute på vintern får de stora problem om de inte har riktigt bra utrustning. Risken för att det bakre ledet på bussen skall ge sig iväg är stor om däcken inte klarar av att hålla emot de stora sidkrafter som uppstår. Andra exempel kan vara timmerbilar som ofta kör på extremt hala vägar med stora laster. I övrigt är det mycket tveksamt om tunga fordon skall ha dubbade däck.

Bäst vore om man gjorde som i Norge och kräver utrustning efter väglaget. Om en tung lastbil eller buss glider av vägen borde ägaren ställas till svars om däckutrustningen inte klarar de förhållanden som råder. Här har även försäkringsbolagen en uppgift.

Det är således inte fråga om att kräva att tunga fordon skall köra på dubbade däck. Om de måste göra det så är risken stor att vägslitaget ökar så mycket att myndigheterna tvingas till åtgärder som gagnar varken person- eller lastbils/busstrafiken.